Afronding werkzaamheden fiets- en wandelpad Veldbrakenweg


In mei is het beton gestort voor het laatste deel van de werkzaamheden aan de fiets- en wandelpaden. Met deze derde fase (Veldbrakenweg) is over de volle lengte van Rheezermaten een nieuw fietspad aangelegd.

Het pad is inmiddels uitgehard en momenteel vindt de laatste afwerking plaats, zoals het aanbrengen van grasbetonstenen en het afwerken van bermen. Zodra de omleidingsroute is verwijderd kan iedereen weer genieten van een fietstocht door het gebied; een mooie mijlpaal!

Afgelopen periode zijn er berichten geweest in de media in verband met de toegankelijkheid van met name het wandelpad. Dit heeft onze aandacht, maar opgemerkt moet worden dat dit deel van het werk nog niet af is.

Het betonpad is weliswaar gestort, maar de bermen zijn nog niet afgewerkt en ook de aansluitingen (poortjes/roosters/hekwerken) zijn nog niet gereed. Dat volgt de komende weken