Inloopbijeenkomsten Rheezermaten & Karshoek-Stegeren

Gepubliceerd op 17 april 2019

Op verschillende manieren wordt gewerkt aan de ontwikkeling van het Vechtdal. Voor de projecten Karshoek-Stegeren en Rheezermaten is het ontwerp gereed en zijn de (project)plannen uitgewerkt. Deze liggen vanaf 18 april 2019 voor zes weken ter inzage. In mei vinden er voor beide projecten inloopbijeenkomsten plaats om u te informeren over de plannen en eventuele vragen te beantwoorden.

Gebiedsontwikkeling

In de gebieden Rheezermaten en Karshoek-Stegeren worden delen van het zomer- en winterbed van de Vecht opnieuw ingericht. Er worden nieuwe meanders en natuurvriendelijke oevers aangelegd. Hierdoor verbeteren de rivierprocessen en mogelijkheden voor de ontwikkeling van waardevolle natuur zoals stroomdalgraslanden.