Project Rheezermaten officieel geopend


Op vrijdag 1 juli is het project Rheezermaten officieel geopend. Na een kort officieel programma gingen de gasten naar buiten, waar men samen het resultaat van het Vecht-project bekeek en beleefde.

Vanuit het programma ‘Ruimte voor de Vecht’ werken diverse partners in het Vechtdal samen om de Overijsselse Vecht veilig te houden en het wonen, werken en recreëren in het Vechtdal aantrekkelijker te maken. Rheezermaten is één van de projecten uit dit programma waaraan afgelopen twee jaar hard is gewerkt. Nu de werkzaamheden zijn afgerond is op vrijdag 1 juli het project officieel geopend.

Werkzaamheden Rheezermaten

In het gebied Rheezermaten zijn delen van het zomer- en winterbed van de Vecht opnieuw ingericht, met nieuwe meanders en natuurvriendelijke oevers. Door de aanpassingen verbeteren de rivierprocessen en ontstaan mogelijkheden voor de ontwikkeling van waardevolle natuur. In het winterbed zijn de maatregelen uitgevoerd gericht op het beter vasthouden van water. Dit heeft onder meer tot doel het aanwezige trilveen te behouden en te versterken.

Officiële opening

Het officiële deel van het openingsprogramma vond plaats bij ‘RUIM vol Creatieven’ in Hardenberg. Dagvoorzitter Evelien Harberink ging in gesprek met bestuurders en gebiedspartners over de ontwikkelingen in het Vechtdal en de samenwerking rondom dit project. Vervolgens werden de gasten per touringcar naar de Vecht gebracht, waar men tijdens een korte wandeling het resultaat van het project Rheezermaten kon zien en beleven. Halverwege de wandeling werd men verrast door een prachtige ‘Ode aan de Vecht’. Hier bracht men samen een toost uit en sprak dagelijks bestuurslid van waterschap Vechtstromen Wim Stegeman een woord van dank aan alle gebiedspartners en omwonenden.

Ruimte voor water en beleving

Wim Stegeman: “Met de uitvoering van het project Rheezermaten zorgen we ervoor dat we meer ruimte creëren voor het water. Daardoor zijn we in de toekomst nog beter voorbereid op langdurige periodes van droogte of regenval, die vaker voor zullen gaan komen als gevolg van klimaatverandering.”

Het project combineert het behoud en versterking van natuurwaarden en geeft tegelijk invulling aan de wens om het Vechtdal te ervaren. Zo zijn er fietspaden, voetpaden en uitkijkpunten aangelegd, waarmee het voor recreanten en bewoners mogelijk is om de Vecht nog beter te beleven!