Start voor nieuwe inrichting van de Vecht bij Hardenberg en Ommen

Gepubliceerd op 27 februari 2020

Het inpassen van twee puzzelstukjes markeert op symbolische wijze de start van twee projecten in het Vechtdal: Rheezermaten en Karshoek-Stegeren. Beide gebieden rondom de Vecht bij Hardenberg en Ommen worden de komende twee jaar opnieuw ingericht. Om deze mijlpaal te vieren, vond op donderdagmiddag 27 februari in het bijzijn van betrokken partners en grondeigenaren de aftrap plaats.

Nieuwe inrichting van de Vecht

In beide gebieden richten we delen van het zomer- en winterbed van de Vecht opnieuw in. Door aanleg van nieuwe meanders en natuurvriendelijke oevers verbeteren de rivierprocessen en ontstaan mogelijkheden voor het behoud en de ontwikkeling van waardevolle natuur. In het winterbed zijn de maatregelen gericht op het beter vasthouden van water. Ook leggen we recreatieve voorzieningen aan, zoals fiets- en voetpaden. In het gebied van Rheezermaten komen een aantal uitkijkpunten en in Karshoek-Stegeren wordt de nevengeul rondom stuw Junne verlengd, waardoor we een groter leefgebied creëren voor waterdiertjes, -planten en vissen.

Wim Stegeman, db-lid van waterschap Vechtstromen, stond samen met Bert Boerman (gedeputeerde provincie Overijssel), Alwin te Rietstap (wethouder gemeente Hardenberg/voorzitter programma Ruimte voor de Vecht) en Leo Bongers (wethouder gemeente Ommen) stil bij deze mijlpaal: “na een droge zomer hebben we op dit moment te maken met hoog water in de Vecht. Met de uitvoering van beide projecten zorgen ervoor dat we meer ruimte creëren voor het water. Daardoor zijn we in de toekomst nog beter voorbereid op langdurige periodes van droogte of regenval, die vaker voor zullen gaan komen als gevolg van klimaatverandering.”.

Aanloop naar de uitvoering

De voorbereiding van beide projecten duurde zo’n vier jaar. Er is in die periode veel overleg geweest met omwonenden, grondeigenaren en de betrokken partijen. Dit leidde in 2019 tot een inrichtingsontwerp van beide gebieden. Vanaf maart starten we met de uitvoering van beide projecten. Aannemingscombinatie Bouwhuis-NONAK voert de werkzaamheden uit in Rheezermaten en aannemer Baks doet dit in het gebied Karshoek-Stegeren. De werkzaamheden zullen zo’n twee jaar, tot eind 2021, duren.

Programma Ruimte voor de Vecht

De realisatie van beide projecten is mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van de provincie Overijssel via het programma Ruimte voor de Vecht. Doel van dit programma is om het wonen, werken en recreëren in het Vechtdal aantrekkelijker te maken en om de Vecht beter bestand te maken tegen periodes van langdurige regenval en droogte als gevolg van klimaatverandering.

Op de hoogte blijven?

Op 26 februari vond er bij Natuuractiviteitencentrum De Koppel in Hardenberg een inloopbijeenkomst voor omwonenden en geïnteresseerden plaats voor het project Rheezermaten, waarbij de betrokken partijen samen met de aannemer de planning en de aanpak hebben gepresenteerd. Op 4 maart staat er van 16.00 tot 20.00 uur een soortgelijke inloopbijeenkomst gepland voor het project Karshoek-Stegeren bij De Bootsman in Stegeren.