Start voorbereidende werkzaamheden Rheezermaten

Gepubliceerd op 27 januari 2020

De start van de uitvoering van het project Rheezermaten in Hardenberg nadert. Op dit moment ronden we de formele procedures rondom de aanbesteding af. Daarnaast verrichten we een aantal voorbereidende werkzaamheden in het gebied voorafgaand aan de start van de werkzaamheden.

Aanbestedingsprocedure

De aanbestedingsprocedure is eind 2019 opgestart en inmiddels zijn de inschrijvingen van de potentiële aannemers beoordeeld. Vorige week vond de voorlopige gunning plaats aan één van de aannemers. Op dit moment ronden we de formele procedures af, waarna de definitieve gunning medio februari plaatsvindt. Zodra de definitieve gunning bekend is, volgt een nieuwe projectupdate. Ook lichten we dan de planning van de werkzaamheden toe.

Verwijderen van acht bomen

Vooruitlopend op de werkzaamheden worden er eind januari acht bomen in het gebied gekapt. Dit doen we om landbouwpercelen goed in te kunnen richten voor de betreffende eigenaren en om de doorgang vrij te maken voor de landbouwverbinding tussen de Veldbrakenweg en het Bollenkolkpad. Het betreft de kap van zes bomen in de blijvende landbouwgronden, die in het voorjaar van 2020 worden opgehoogd en geëgaliseerd. Daarnaast worden er twee bomen gekapt nabij de volkstuinen om een doorgang te verkrijgen voor de landbouwverbinding tussen Veldbrakenweg en Bollenkolkpad. Deze landbouwverbinding is nodig om zo spoedig mogelijk de blijvende landbouwpercelen goed in te richten voor de betreffende eigenaren. Om te voorkomen dat er vogels gaan nestelen in deze bomen, worden de bomen voor het broedseizoen verwijderd. De werkzaamheden zijn afgestemd met de betreffende grondeigenaren en worden uitgevoerd door Roel Westerman. Het hout dat vrijkomt wordt onder meer gebruikt als materiaal voor de uitkijkpunten die in het gebied komen.

Uitkijkpunten

De uitkijkpunten rond het veengebied Rheezermaten (op de locatie van de voormalige turfschuur en Merceriusplein) worden in januari gerealiseerd. Beide uitkijkpunten liggen buiten het directe inrichtingsgebied en geven belangstellenden de mogelijkheid om zicht te hebben op de uitvoering van de werkzaamheden in het gebied.


De locatie van de acht bomen die worden gekapt om de landbouwpercelen in te kunnen richten