De Vecht is weer een stukje langer geworden

Gepubliceerd op 1 juli 2020

Een dijkdoorbraak langs de Vecht? Nee, het is de eerste meander in het projectgebied Rheezermaten die op de Vecht wordt aangesloten. Op woensdag 1 juli werd de dam in de meander doorgegraven, waarna het water van de Vecht zijn weg vond in de nieuwe loop door het gebied. Daarmee is de Vecht weer een stukje langer geworden.

In de afgelopen periode is er veel gegraven in het gebied Rheezermaten. In totaal krijgt de Vecht er in dit gebied zes meanders (bochten) bij. Graafmachines van aannemers Bouwhuis en NONAK schepten woensdagochtend de dam in de meander weg. Het water van de Vecht heeft nu een stukje nieuwe loop gekregen voordat het verder richting Ommen en uiteindelijk naar het IJsselmeer stroomt.

Wim Stegeman, dagelijks bestuurslid bij waterschap Vechtstromen, vertelt over deze mijlpaal: “samen met omwonenden, agrariërs, grondeigenaren en ondernemers hebben we de afgelopen jaren gewerkt aan de inrichting van het gebied Rheezermaten. In maart is de eerste schop in de grond gegaan en ik ben verheugd dat we nu bij deze mijlpaal zijn aangekomen. Een belangrijke stap op weg naar een gebied met ruimte voor landbouw, natuur en recreatie.”

De nieuwe meanders in de Vecht zorgen ervoor dat de rivier weer meer gaat slingeren, net zoals de rivier vroeger deed. Door het nemen van deze maatregelen kunnen we beter omgaan met klimaatverandering, zoals hoge piekafvoeren en periodes van droogte. Ook biedt de nieuwe inrichting mogelijkheden voor de verdere ontwikkeling van natuur.

Naast het vergraven van de Vecht vinden er ook werkzaamheden plaats om de bijzondere trilvenen in het gebied te behouden en versterken. Daarnaast zijn er maatregelen genomen om de landbouw in het gebied te versterken. Ten slotte worden er fiets- en wandelpaden aangelegd, zodat recreanten in de toekomst dit mooie stukje Vechtdal van dichtbij kunnen beleven. De uitvoering van het project Rheezermaten duurt tot eind 2021 en vindt plaats onder de vlag van het programma Ruimte voor de Vecht.