Werkzaamheden aan fietspaden nabij Rheezermaten in Hardenberg

Gepubliceerd op 2 oktober 2020

Afgelopen voorjaar zijn we gestart met de uitvoering van het project Rheezermaten in Hardenberg. Als onderdeel van dit project voeren we werkzaamheden uit aan een aantal fiets- en wandelpaden in en nabij het gebied. Onlangs zijn we begonnen met werkzaamheden aan de fiets- en wandelpaden bij de Rheezerbrink in Rheeze en het Sumpelpad in Hardenberg. Deze paden zijn daarom afgesloten voor fietsers en wandelaars. Ter plaatse staan er borden die de omleidingsroute aangeven. De werkzaamheden duren tot medio december. In het voorjaar van 2021 starten we met werkzaamheden aan de Veldbrakenweg.

Werkzaamheden Rheezerbrink en Sumpelpad

De werkzaamheden van fase 1 (Sumpelpad) vinden plaats tot 9 december 2020 en de werkzaamheden van fase 2 (Rheezerbrink) staan gepland tot 18 december 2020. Hierbij werken we ook aan het wandelpad vanaf het Vechtpark naar de wijk het Hazenbos. Tijdens de werkzaamheden zijn de beide wegen afgesloten voor fietsers en wandelaars. Ter plekke staan er borden die de omleidingsroute aangeven. De routes zijn ook te vinden aan de rechterzijde van deze pagina.

Werkzaamheden Veldbrakenweg

In het voorjaar van 2021 starten we met de werkzaamheden van fase 3, aan de Veldbrakenweg nabij Rheeze. Deze exacte datum staat nog niet vast en is afhankelijk van de voortgang van de overige werkzaamheden. Hierover zullen we tijdig communiceren met de omgeving.

Meer informatie

In het gebied Rheezermaten richten we delen van het zomer- en winterbed van de Vecht opnieuw in, met nieuwe meanders en natuurvriendelijke oevers. Hierdoor verbeteren de rivierprocessen en  ontstaan mogelijkheden voor de ontwikkeling van waardevolle natuur. In het winterbed zijn de maatregelen gericht op het beter vasthouden van water, dit ook om de trilvenen in dit gebied te behouden/versterken. Ook leggen we recreatieve voorzieningen aan, zoals fiets- en voetpaden en uitkijkpunten. De herinrichting van het gebied Rheezermaten is onderdeel van het programma Ruimte voor de Vecht.


Omleidingsroute Rheezerbrink

Fasering werkzaamheden

Fase 1 - blauw - Sumpelpad (t/m 9 december 2020)

Fase 2 - oranje - Rheezerbrink (t/m 18 december 2020)

Fase 3 - groen - Veldbrakenweg (start voorjaar 2021)