Werkzaamheden Rheezermaten in maart gaan door

Gepubliceerd op 19 maart 2020

In verband met de uitbraak van het Coronavirus is bepaald dat projecten van het waterschap momenteel doorgang vinden voor zover dit mogelijk is met inachtneming van de RIVM-richtlijnen. Dit gebeurt in overleg met de betreffende aannemers. Voor het project Rheezermaten zijn de werkzaamheden gestart. Via deze projectupdate brengen we u graag op de hoogte van de werkzaamheden die in de komende periode plaats gaan vinden en de maatregelen die we hierbij treffen rondom het Coronavirus.

Tijdelijke inritten

De afgelopen periode heeft aannemingscombinatie Bouwhuis-NONAK de tijdelijke inritten aangebracht ter hoogte van de Bandelsteeg bij de N343 en de kruising Hardenbergerweg - Veenlandweg. Via deze inritten kan het werkverkeer het gebied in- en uitrijden. Ten behoeve van een veilige verkeersafwikkeling worden er voor aanvang van het transport verkeersborden geplaatst. Bij de tijdelijke inrit aan de Hardenbergerweg wordt tevens gebruik gemaakt van attentieborden om fietsers veilig te kunnen laten passeren.

Werkzaamheden komende weken

Er is gestart met het verwijderen van begroeiing uit het gebied, als voorbereiding op de uitvoering van de grondwerkzaamheden. Hiermee voorkomen we dat vogels en andere dieren zich gaan nestelen op deze plekken. Uiteraard voeren we deze werkzaamheden uit volgens het ecologisch protocol en onder toezicht van ecologen. Recent is ook begonnen met de graafwerkzaamheden van de eerste meander en het opschonen van te dempen watergangen om een goede afwatering van het gebied te waarborgen.

Uitkijkpunten

In het gebied Rheezermaten komen 5 uitkijkpunten, die uiteindelijk zicht geven op de Vecht en omliggende natuur. Ontwerper Roel Westerman is begonnen met de aanleg van de eerste 2 uitkijkpunten, bij de oude Turfschuur aan de Rheezerweg en aan het Meteoorplein. Deze uitkijkpunten geven tijdens de werkzaamheden zicht op het projectgebied.

Inloopspreekuur in de bouwkeet uitgesteld

In een eerdere nieuwsupdate hebben we aangekondigd dat er een wekelijks spreekuur in de bouwkeet plaatsvindt. Deze vindt in verband met het Coronavirus voorlopig niet plaats. Heeft u vragen, opmerkingen of klachten over de werkzaamheden? Dan kunt u telefonisch of per e-mail contact opnemen met omgevingsmanager Dinant Hommes via d.hommes@bureauruimtewerk.nl of 06-30389089. Zodra het inloopspreekuur in de bouwkeet weer plaats kan vinden, informeren we u hierover.

Wilt u op de hoogte blijven van de werkzaamheden in het gebied? Dat kan op verschillende manieren:

  • Projectpagina Rheezermaten
  • De Bouwapp, te downloaden voor Android en iOS

Maatregelen in verband met het Coronavirus

De werkzaamheden gaan vooralsnog gewoon door binnen het kader van de RIVM-richtlijnen. Dat wil zeggen dat werknemers met milde klachten thuisblijven, dat er hygiënemaatregelen in acht worden genomen, dat noodzakelijk overleg in een kleine groep plaatsvindt en dat er anderhalf meter afstand wordt gehouden van elkaar tijdens het werken. Graag doen we ook de oproep aan alle omwonenden en belangstellenden om rekening te houden met deze RIVM maatregelen. Mochten we ons genoodzaakt zien om de planning van het project aan te passen in verband met het Coronavirus, dan informeren wij u daarover.


Graafwerkzaamheden aan de eerste meander

Foto: Johan Poffers

Impressie van het uitzichtpunt op de locatie van de oude Turfschuur