Stadsbeek Enschede


Om wateroverlast nu en in de toekomst te voorkomen, wordt er in Enschede een nieuwe beek aangelegd: De Stadsbeek. De gemeente Enschede werkt hierbij samen met ons waterschap, woningcorporaties en omwonenden. Het project zal worden uitgevoerd in verschillende fases.

Stadsbeek overzichtskaartje

Contact

Heeft u tijdens de werkzaamheden vragen over het werk dan kunt u contact opnemen met de projectleider van de gemeente Enschede Sylvia Schot-Vos.

Sylvia Schot-Vos

Gemeente enschede

Projectleider gemeente Enschede

053 481 81 81

Project updates

Project informatie

Samenwerking en subsidie

De gemeente Enschede werkt in dit project samen met het Waterschap, de Provincie, de woningcorporaties en bewoners.

interr