Swimway Vecht


Swimway Vecht is een project waarin over meerdere jaren onderzoek wordt gedaan naar de trek van vissen (vismigratie) op deze gestuwde rivier.

De Overijsselse Vecht is namelijk een belangrijke trekroute voor vissen en de stuwen in de rivier zijn voor vissen vaak onneembare hindernissen. Er liggen gelukkig al sinds de jaren '80 vispassages om de stuwen. In dit project onderzoeken we in hoeverre vissen gebruikmaken van deze passages en hoe zij zich over de rivier voortbewegen. Dat doen we door de vissen te voorzien van zendertjes, waarmee we kunnen zien welke routes zij afleggen. Op basis van de uitkomsten van dit project gaan we kijken of we maatregelen moeten treffen om te zorgen dat vissen hun leefgebieden goed kunnen bereiken.

Swimway Vecht is in 2017 gestart als deelproject van het programma LIFE IP Deltanatuur. We werken in het project samen met verschillende Nederlandse en Duitse waterbeheerders. Sportvisserij Nederland trekt samen met ons dit project en ook Sportvisserij Oost Nederland ondersteunt ons op vele vlakken.

Op de hoogte blijven? Meld je aan voor de nieuwsservice.

Resultaten vismigratieonderzoek Swimway Vecht

Op 31 augustus 2022 was er een afsluitende bijeenkomst over de resultaten van het 4-jarige zenderingsonderzoek.

Het onderzoeksrapport. (pdf, 43 MB)

Bekijk hieronder de video voor een impressie.

Swimway Vecht: resultaten internationaal vismigratieonderzoek op de Vecht

Contact

Heeft u vragen over dit project, dan kunt u contact opnemen met
projectleider Willem Bakker.

Willem Bakker

pasfoto willem bakker

Projectleider

088 220 33 33

Projectupdates

Projectinformatie