Bijzondere vangst in de Vecht

Gepubliceerd op 7 januari 2021

Nadat we onlangs een mooie zeeforel vingen voor het project Swimway Vecht, hebben we opnieuw een bijzondere vangst gedaan. Deze week vingen we een kwabaal van maar liefst 55 cm en 1230 gram. De grootste kwabaal die we tot nu toe in het project gevangen hebben. Een bijzondere vangst, want de kwabaal is een zeldzame vissoort in Nederland. De kwabaal heeft een zendertje gekregen, waarmee we zijn migratiegedrag (de manier waarop de vis over de rivier trekt) kunnen onderzoeken en daarmee de bereikbaarheid tussen de verschillende leefgebieden van deze vissoort kunnen optimaliseren.

Zeldzame vissoort

De kwabaal – ook wel zoetwaterkabeljauw genoemd – is een zeldzame vissoort. Hij is kritisch in de keuze van het gebied waar hij leeft en door ingrijpende veranderingen in beken en rivieren in de afgelopen decennia komt de vissoort nog op weinig plekken in Nederland voor. Daarnaast leidt de kwabaal een wat verborgen bestaan. De vis is vooral ’s avonds en ’s nachts actief in de koude maanden van het jaar en paait als de watertemperatuur onder de 4 graden komt. Hij bevindt zich graag in zuurstofrijk stromend water en paait op ondiepe plekken, zoals ondergelopen gebieden. Dat de kwabaal in de Vecht voortkomt was al bekend. Vorig jaar zijn er 14 kwabalen gevangen en gezenderd in het project Swimway Vecht. Maar dat we nu zo’n groot exemplaar hebben gevangen is extra bijzonder. Bovenal is het een goed teken dat de kritische kwabaal de Vecht als leefgebied uitkiest.

Zenderen en onderzoeken

Maar we zijn er nog niet. We willen graag nog beter onderzoeken hoe het migratiegedrag van de kwabaal er precies uit ziet en waar hij graag leeft, zodat we waar mogelijk het leefgebied van deze vissoort kunnen verbeteren. Daarom hebben we op verschillende plekken fuiken staan, waarmee we kwabaal proberen te vangen en te zenderen. We werken hierbij nauw samen met onze collega’s van Sportvisserij (Oost) Nederland die dit deel van het onderzoek uitvoeren. Is de vis groot genoeg en in goede conditie? Dan krijgt hij onder verdoving een zendertje ingebracht en wordt hij weer vrijgelaten. Hiermee kunnen we de vis 3 jaar volgen met 40 ontvangers die vanaf het Ketelmeer tot aan Nordhorn in Duitsland staan. Overigens is de kwabaal niet de enige soort die we vangen en onderzoeken. Ook de zeeforel, winde, houting, rivierprik en paling worden gevangen en gezenderd. Met alle data die dit oplevert kunnen we onderzoeken hoe het trekgedrag van deze vissoorten eruit ziet en waar ze op hun migratieroute barrières tegenkomen. Zo kunnen we maatregelen nemen om de leefgebieden van vissen en andere dier- en plantensoorten te verbeteren. In de komende jaren worden alle onderzoeksgegevens geanalyseerd. Dat is een grote klus, want er zijn tot nu toe al meer dan twee miljoen detecties geweest.

Samenwerking

In het project Swimway Vecht werken we nauw samen met verschillende partners, zoals Sportvisserij Nederland en waterschap Drents Overijsselse Delta. Ook werken we samen met Duitse partners. Het project wordt mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage vanuit het programma LIFE IP Deltanatuur. Wil je het project volgen? Neem dan een kijkje op de Facebookpagina: www.facebook.com/swimwayvecht.


De kwabaal van 55 cm en 1230 gram

De vis wordt onder verdoving geopereerd en krijgt een zendertje ingebracht

Als de vis is bijgekomen wordt deze weer vrijgelaten en kunnen we hem volgen