Presentatie ontwerpschetsen Vechtrijk Gramsbergen op 9 september


Sinds de informatiebijeenkomst in mei zijn gemeente Hardenberg en waterschap Vechtstromen verder gegaan met het uitwerken en ontwerpen van de nieuwe inrichting van het gebied Vechtrijk Gramsbergen. Op donderdag 9 september vindt er weer een informatiebijeenkomst plaats, waarbij we de ontwerpschetsen voor het gebied aan u presenteren. Daarnaast zijn we benieuwd naar uw opmerkingen of vragen en komen we hierover graag met u in gesprek.

De informatiebijeenkomst vindt plaats tussen 18.00 – 21.00 uur in MFC De Binder. Vanwege de coronamaatregelen werken we met tijdsblokken van 30 minuten en maximale groepsgroottes. Daarom vragen we u om u vooraf aan te melden en een tijdsblok te kiezen. U kunt zich tot en met 5 september aanmelden via onze website: www.vechtstromen.nl/vechtrijkgramsbergen.