Veilige Vecht (hoogwaterbeschermingsprogramma)


30 kilometer dijk versterken tussen Dalfsen en Zwolle en bijdragen aan een klimaatbestendig Vechtdal. Dat is waar de waterschappen Drents Overijsselse Delta en Vechtstromen voor aan de lat staan. De komende drie jaar onderzoeken wij samen met bewoners, plaatselijke organisaties, bedrijven en overheden de best passende oplossing om in de toekomst droge voeten te houden in het Vechtdal. Het project Veilige Vecht is onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (landelijk programma om de keringen langs de zee en de grote rivieren op orde te brengen en te houden.) (HWBP (hoogwaterbeschermingsprogramma)), de grootste dijkversterkingsoperatie sinds de Deltawerken.

Via de website Veilige Vecht van WDODelta blijft u vanaf de start van het project op de hoogte van de voortgang én kunt u meedenken over de toekomst van het Vechtdal.

Contact

Heeft u vragen over dit project, dan kunt u contact opnemen met waterschap Drents Overijsselse Delta via 088-2331200.

Project updates

Project informatie