Water Collectief Twente


Noordoost Twente is een mooi deel van Twente. Dat vinden wij niet alleen, maar ook veel recreanten die soms van heinde en verre komen om te genieten van de natuur en de gastvrijheid. Naast recreatie is er in dit gebied ook sprake van kleinschalige agrarische activiteiten. Er is dus veel te doen in Noordoost Twente. En dat willen we graag zo houden.

We weten echter ook dat Noordoost Twente een kwetsbaar gebied is als het op de watervoorziening aan komt. De hooggelegen zandgronden, het grootste deel van het gebied, zijn volledig afhankelijk van regen en aanvoer van water uit de Dinkel. In tijden van extreme droogte betekent dat, dat hier snel problemen optreden voor natuur en landbouw. Het aanwezige water wordt door het hoogteverschil snel afgevoerd en als de regen uitblijft, verdroogt het gebied al snel. Ook de Dinkel levert dan buiten het eigen stroomgebied onvoldoende/geen water.

Het is dus zaak om in tijden van droogte zo lang mogelijk en zo veel mogelijk water vast te houden in het gebied. In 2015 zijn daar de eerste stappen voor gezet en nu geven we daar een vervolg aan. Samen met (particuliere) eigenaren van agrarische gronden en natuurgronden in het gebied wordt bekeken waar zich kansen voordoen om water anders te laten lopen en langer vast te houden. Om zo voorbereid te zijn op drogere tijden.

Deelprojecten WCT2:

  • Landgoed de Hulst
  • Deelgebied Reutum
  • Landgoed Schultenwolde
  • Molenven
  • Roderveld en Everloo
  • Voltherbeek Landgoed de Aa Vonders
  • Erve Deperman – Lange Matenbeek

Hiervoor is het project Water Collectief Twente deel 2 (WTC 2) in het leven geroepen. In dat project worden in verschillende deelgebieden maatregelen genomen om droogte en verdroging het hoofd te bieden.

Contact

Heeft u vragen over het project Water Collectief Twente dan kunt u contact opnemen met de projectleider Robert Eekers.

Robert Eekers

Robert Eekers

Projectleider

088 220 33 33

Informatie