Project Water Collectief Twente maakt mooie stappen


Het project Water Collectief Twente maakt mooie stappen op weg naar een klimaatrobuust watersysteem. Samen met (particuliere) eigenaren van agrarische – en natuurgronden in Noordoost- Twente wordt gewerkt aan maatregelen om droogte en verdroging het hoofd te bieden.

De afgelopen jaren hebben we ervaren dat dat hard nodig is! Als het op de watervoorziening aan komt, is Noordoost-Twente een kwetsbaar gebied. De hooggelegen zandgronden, het grootste deel van het gebied, zijn volledig afhankelijk van regen en aanvoer van water uit de Dinkel. In tijden van extreme droogte treden daarom snel problemen op voor de natuur en landbouw.

Het project omvat meerdere deelgebieden. Afgelopen jaar zijn de werkzaamheden op landgoed Schultenwolde in Tubbergen en Erve Deperman in Reutum afgerond. Landgoed Schultenwolde is zo ingericht dat bij hevige regenval het water langer kan worden vastgehouden in het gebied zelf. Er zijn diverse watergangen, beekjes, ondieper gemaakt of gedempt. Hiermee wordt droogte en verdroging van de grond tegen gegaan en ontstaat een betere leefomgeving voor planten en dieren. Op Erve Deperman is de Lange Matenbeek natuurlijker ingericht. De beek is in de jaren ’70 bekleed met klinkers. Zo stroomde het water snel door zodat de landbouwgronden niet overstroomden. Echter voor (water) dieren en planten was dit geen ideale situatie. Daarom zijn de klinkers verwijderd en heeft het water meer ruimte gekregen. Een oude vloeiweide is ingericht om water tijdelijk op te slaan. Ook is het struinpad “Deepinksteg” hersteld. Zo is het mogelijk om het landschap op een unieke manier te beleven!