Projectupdate Water Collectief Twente (2)

Gepubliceerd op 11 juni 2020

Deelproject Erve Deperman – Lange Matenbeek

In het project Erve Deperman, gelegen nabij de Nieuwe Matenweg in Reutum, gemeente Tubbergen, zijn door twee initiatiefnemers gronden beschikbaar gesteld om de Lange Matenbeek over een lengte van circa 1400 meter natuurlijker in te richten.

De beek is sinds de ruilverkaveling (jaren ’70) bekleed met klinkers. Hierdoor werd voorzien in de snelle afvoer van water voor de landbouw, maar er werd geen rekening gehouden met de waterflora en fauna. Daarom nemen wij hier de komende periode maatregelen.

Afgelopen week is gestart met de uitvoering van het project. Belangrijke werkzaamheden zijn het verwijderen van klinkers en het graven van flauwe taluds. Ook wordt het vloeiweidegebied benedenstrooms van de Nieuwematenweg, ingericht om water vast te houden. Bij hevige regenval kan het water daar worden opgeslagen, zodat het in tijden van droogte gebruikt kan worden om het gebied te voorzien van water. Ook wordt het cultuurhistorische struinpad “Deepinksteg” hersteld. Daardoor wordt het mogelijk om het landschap op een unieke manier te beleven.

De werkzaamheden worden uitgevoerd door Aannemingsbedrijf gebroeders Poppink B.V. Naar verwachting zijn de werkzaamheden dit najaar afgerond.


Lange matenbeek
Bekleding met klinkers