Plaatsen negen zonneparken bij zuiveringen gaat door


Wij beheren 23 rioolwaterzuiveringsinstallaties (RZWI’s) in Overijssel en Drenthe. Voor het zuiveren van het afvalwater van zo’n 805.000 inwoners en bedrijven in ons ‘stroomgebied’ is veel energie nodig. Vanaf dit jaar wekken we bijna de helft daarvan duurzaam op. In Hengelo wordt al energie opgewekt met een installatie die het slib van de rioolzuivering vergast: De Energiefabriek. Daarnaast worden er nu negen zonneparken aangelegd. Het werk voor de aanleg hiervan gaat gewoon door, ook in deze bijzondere tijd.

De tussenstand

Deze negen parken krijgen in totaal twintigduizend zonnepanelen. Dit is goed voor de helft van de benodigde energie om al het water te zuiveren. Ze worden dit jaar nog gebouwd en inmiddels zijn twee parken bijna klaar.

Projectleider Gerrit Meijerink geeft een update: “De zonnepanelen bij de zuivering in Vroomshoop, Haaksbergen en Oldenzaal liggen er al. Er wordt nu gewerkt aan de bekabeling en de aansluiting naar de omvormers. Verder worden alvast maatregelen getroffen richting de aansluiting op de RWZI. (rioolwaterzuivering) Ook in Vriezenveen zijn ze druk aan het werk: daar ligt de onderconstructie klaar en zijn ze begonnen met plaatsing. Alles loopt volgens planning. De werklieden kunnen op dit moment binnen de RIVM-voorschriften het werk goed uitvoeren. Ze blijven positief en zijn blij dat ze door mogen werken.“

Aandacht voor biodiversiteit

Als de velden klaar zijn krijgt ook ‘het groen’ de aandacht. Naast het opwekken van energie is ook de biodiversiteit en landschappelijke inpassing van belang. Zo worden op de locaties Oldenzaal, Haaksbergen en Vriezenveen nieuwe groenstroken aangelegd en wordt het veld onder de zonnepanelen ingezaaid met bloemrijke grasmengsels.

Energieneutraal

De aanleg van de zonneparken is een belangrijke stap naar een energieneutraal waterschap in 2025. De verwachting is dan ook dat er de komende jaren nog meer duurzame energie door ons opgewekt wordt.