Renovatie RWZI Almelo Vissedijk bijna gereed


De uitvoering van de renovatie van de rioolwaterzuiveringsinstallatie Almelo Vissedijk is grotendeels gereed. Nieuwe installatieonderdelen zijn gerealiseerd en deze week is begonnen met de inbedrijfstelling van deze onderdelen.

De waterlijn is compleet gerenoveerd en er is een nieuwe sliblijn gerealiseerd. Hierdoor kan straks op een eenvoudiger wijze slib worden ontwaterd en afgevoerd richting de Energiefabriek in Hengelo, waar energie uit het slib wordt gehaald.

Zodra de inbedrijfstelling is afgerond, volgt er een sloopfase waarbij alles wat overbodig is, wordt gesloopt.

Duurzaam bedrijfsgebouw

Er is een aansprekend nieuw bedrijfsgebouw gebouwd, voorzien van alle duurzame aspecten die in deze tijd voorhanden zijn. Hierbij valt onder andere te denken aan een warmtepomp en een groen dak.

Daarnaast wordt er nog bekeken of het mooie huidige karakteristieke bedrijfsgebouw behouden kan blijven en eventueel wordt voorzien van een nieuwe functie.

Minder stank

Als de aanpassing na de zomer gereed is, beschikt Almelo weer over een complete aangepaste rioolwaterzuiveringsinstallatie die minimaal 15 jaar meegaat en resulteert in minder stank.