logo-vechtstromen
Zoekterm

Functies watersysteem

In onderstaande tabel is aangeduid hoe het waterschap alle ruimtelijke (gebruiks)functies uit de provinciale Omgevingsvisie met het waterbeheer ondersteunt.