logo-vechtstromen
Zoekterm

Functies watersysteem

In onderstaande tabel is aangeduid hoe het waterschap alle ruimtelijke (gebruiks)functies uit de provinciale Omgevingsvisie (provinciaal plan waarin de provinciale doelen en belangen staat gedefinieerd, inclusief funtietoekenning) met het waterbeheer ondersteunt.