logo-vechtstromen
Zoekterm

Vaarwegbeheer


Inleiding

Rivieren, kanalen, beken en plassen worden door recreanten en door de beroepsscheepvaart als vaarweg gebruikt. Beide sectoren leveren (economische) meerwaarde voor ons gebied en hebben belang bij goed beheerde waterwegen. Het waterschap wil graag de mogelijkheid bieden om ook varend te genieten van water en de omgeving, en de juiste voorwaarden scheppen voor de beroepsvaart.

In de kop van Overijssel en op de Vecht wordt het watersysteem intensief door recreanten gebruikt. Ook in andere delen van Oost-Nederland maken veel recreanten gebruik van het water, bijvoorbeeld door te roeien en te kanoën. Op enkele riviertjes wordt ook met historische schepen gevaren, onder andere met zompen

Toelichting

Vaarwegbeheer en nautisch beheer

Vaarwegbeheer is de formele zorg voor het instand houden van vaarwegen voor de (beroeps)scheepvaart. Dit doen we o.a. door de vaargeul op diepte te houden. Hierdoor kan de scheepvaart de vaarweg goed blijven gebruiken. Het vaarwegbeheer kan door provincies voor een specifieke watergang worden neergelegd bij het waterschap, maar het kan ook belegd zijn bij het rijk of bij gemeenten.

Het nautisch beheer is de zorg voor een veilige, vlotte en doelmatige afwikkeling van alle scheepvaartverkeer - zowel de beroepsvaart als de recreatievaart. De nautisch beheerder regelt o.a. het verkeer op het water. Ook dit nautisch beheer kan voor een specifieke watergang bij het waterschap zijn neergelegd.

De uitvoering van het vaarwegbeheer stemmen we af op andere belangen en doelen voor de betreffende watergang, zoals de ecologische doelstellingen en de belangen van de sportvisserij. Afstemming is ook nodig op het eigen reguliere waterbeheer - waaronder het baggeren - of op de uitvoering van herinrichtingsprojecten aan de betreffende watergang.

Aanpak

Maatregelen in extreme situaties

Maatregelen in extreme situaties

Recreatievaart

Recreatievaart