logo-vechtstromen
Zoekterm

Waterveiligheid


De waterschappen zijn verantwoordelijk voor het op orde brengen en houden van de dijken om overstromingen en wateroverlast te voorkomen. Dit met het oog op een waterveilige regio, waarin inwoners veilig kunnen wonen, werken en recreëren. Door klimaatverandering neemt de kans hierop toe. De economische waarde van huizen, bedrijven en infrastructuur is de laatste decennia sterk gestegen. Daardoor zal de schade bij een onverhoopte overstroming veel groter zijn dan vroeger. Om de gevolgen te beperken, adviseren wij bij ruimtelijke ontwikkelingen en zijn wij voorbereid op crisissituaties. Daarnaast werken wij aan het vergroten van de bewustwording van risico’s op wateroverlast en overstromingen. Het waterschap werkt samen met mede verantwoordelijke partijen aan de waterveiligheid.

Strategie

Meerlaagse veiligheid

Overstroming en wateroverlast

Doelstellingen

Wetgeving en plannen