Baggeren deel Kanaal Almelo-Nordhorn in Almelo

Gepubliceerd op 5 mei 2021

Op dit moment baggeren we een deel van het Kanaal Almelo-Nordhorn in Almelo ter hoogte van het Banis Gemaal.

Vanaf begin april is de aannemer gestart met de voorbereidende werkzaamheden. Het baggeren duurt tot medio mei. Het Kanaal Almelo-Nordhorn wordt met behulp van een cutterzuiger gebaggerd waardoor het kanaal weer voldoende diep is om problemen met de waterkwaliteit en afvoercapaciteit te voorkomen. De cutterzuiger snijdt de bagger los en pompt de bagger samen met water naar het depot aan de Gravenallee. Als het baggeren klaar is kan de bagger opdrogen en worden verwerkt op het perceel. Het wordt dan landbodem.

We proberen de overlast in de wijk en omgeving tot een minimum te beperken en vragen uw begrip voor deze tijdelijke situatie.

Waarom baggeren?

Het waterschap laat watergangen, zoals beekjes, slootjes en vijvers, gemiddeld eens in de tien jaar baggeren. Of eerder als dat op een bepaalde plek nodig is. Door het weghalen van de bagger, wordt niet alleen de bodem schoongemaakt, maar wordt een slootje of vijver ook weer wat dieper. Daardoor stroomt het water beter door, remt de algengroei en verbetert de waterkwaliteit.