Baggeren wateren Hengelo


In de komende weken baggeren we enkele wateren in Hengelo. Zo dragen we bij aan veilig, voldoende en schoon water. We baggeren in:

  • De Berflobeek ter hoogte van de Spoorstraat
  • Een vijver tussen de Deurningerstraat en Vleermuisstraat
  • De Koppelleiding ter hoogte van de Vliegveldstraat

Planning

Vanaf 1 november start de aannemer met de werkzaamheden bij de Spoorstraat.  Hier wordt bagger met een minigraver naar de kant geschoven en vervolgens ingeladen en afgevoerd. De vijver bij de Deurningerstraat en de Koppelleiding worden gebaggerd met een schuifboot. Deze schuift de bagger naar een bepaalde plek. Hierier kan het met een kraan worden ingeladen en worden afgevoerd of, in het geval van de Koppelleiding, worden verspreid over een landbouwperceel.

We proberen de overlast in de wijk en omgeving tot een minimum te beperken en vragen uw begrip voor deze tijdelijke situatie.

Waarom baggeren?

Het waterschap laat watergangen, zoals beekjes, slootjes en vijvers, gemiddeld eens in de tien jaar baggeren. Of eerder als dat op een bepaalde plek nodig is. Door het weghalen van de bagger, wordt niet alleen de bodem schoongemaakt, maar wordt een slootje of vijver ook weer wat dieper. Daardoor stroomt het water beter door, remt de algengroei en verbetert de waterkwaliteit.