Onttrekkingsverboden


Op deze pagina vindt u de nu geldende onttrekkingsverboden. Deze wordt aangepast zodra er iets wijzigt.

Per 1 november verboden ingetrokken

De onttrekkingsverboden die de afgelopen zomer zijn ingesteld vanwege de droogte, zijn met ingang van 1 november niet langer van kracht. Dit betekent dat met ingang van deze datum enkel de reguliere beregeningsregeling van kracht is. Deze regeling geldt voor ons gehele werkgebied en bepaalt onder andere dat beregenen uit oppervlaktewater is toegestaan zolang er nog water over de eerste benedenstrooms gelegen stuw stroomt.

Beregeningsregeling, (er moet nog water over de eerstvolgende stuw stromen).

Beregenen 2020


Neerslag tekort

Op de pagina grafieken wordt weergegeven hoeveel neerslagtekort er in ons beheergebied is, met weerstations in Hoogeveen en Twente.

Toezicht

De medewerkers van het waterschap zien streng toe op het naleven van het onttrekkingsverbod. Bij overtredingen wordt strafrechtelijk opgetreden. Wanneer u wilt onttrekken uit oppervlaktewater of grondwater, kijk dan of u een melding moet doen of vergunning aanvragen.

Dode vogels of vissen

Ziet u dode watervogels of vissen? Dan kunt u dit, bij voorkeur telefonisch via 088 220 33 33, melden bij ons. De dode dieren worden dan zo snel mogelijk opgeruimd om verdere verspreiding van de ziekte te voorkomen.