Maaikalender


Wij maaien tussen 1 mei en 16 november onze onderhoudspaden, de bodems en oevers van waterlopen om te voorkomen dat ze dichtgroeien. Maaionderhoud heeft als doel om wateroverlast te voorkomen en de veiligheid te waarborgen.

Zo kan er voldoende water worden aan- of afgevoerd.

Rechten ontlenen aan kalender

Er kunnen geen rechten aan deze publicatie worden ontleend. Het is een planning die door werkzaamheden aan een watergang, weersomstandigheden of verandering van wet en regelgeving kan wijzigen. De kaarten worden jaarlijks aangepast.

Vragen of melden?

Heeft u vragen over het onderhoud of is er iets misgegaan? Neemt u dan contact op met het waterschap, telefoonnummer 088 220 33 33. Binnen twee werkdagen wordt er dan contact met u opgenomen. Ook kunt u ons mailen via het contact formulier.

Voldoende water en natuurwaarden

Het onderhoud in ons gebied is afgestemd op de aan- en afvoer van water, mate van begroeiing in de waterloop, waterberging (vasthouden van water in bergingsgebieden), mogelijk hoogwater, gewenste peilen en de aanwezige planten en dieren. Belangrijk is dat we overal voldoende water hebben. De waterlopen met de hoofdfunctie water aan- en afvoer hebben vaak oevers die strak gemaaid zijn om de stroming zo min mogelijk te hinderen. Daarnaast zijn er watergangen waar dat een minder grote rol speelt .