Wanneer vindt het onderhoud plaats?


  • De onderhoudspaden naast de waterlopen worden in de periode 1 mei tot 16 november (1e maaironde) maximaal vier keer gemaaid.
  • Het zomeronderhoud (2e maaironde) aan de waterlopen wordt uitgevoerd van 1 juni tot 16 juli.
  • Het nazomeronderhoud (3e maaironde) vindt plaats van 16 juli tot 1 september.
  • Het najaarsonderhoud (4e maaironde) aan de waterlopen wordt van 1 september tot 16 november uitgevoerd. Als gevolg van een extreem nat najaar kan het voorkomen dat er na 15 november nog maaiwerkzaamheden worden uitgevoerd, dit ter voorkoming van schade aan uw percelen en onderhoudspaden.