Update neerslagtekort en grondwaterstand 16 juni 2021


De afgelopen 2 weken is het warm en overwegend droog geweest. Het neerslagtekort is in die periode iets toegenomen. Omdat over de afgelopen maand een ruime hoeveelheid regen is gevallen, ligt het totaal van het neerslagtekort nu rond of onder het gemiddelde voor deze tijd van het jaar. Ook de grondwaterstanden liggen rond normale waarden. De meeste stuwen staan in de zomerstand en we houden zoveel mogelijk water vast.

De afgelopen weken was het redelijk droog in ons gebied. Het neerslagtekort is daarom opgelopen tot 60 mm op weerstation Twenthe en 39 mm op weerstation Hoogeveen. Voor Twente ligt die waarde echter precies op het gemiddelde voor deze tijd van het jaar. In Hoogeveen is het tekort zelfs iets minder dan gemiddeld. Dat komt vooral omdat er de afgelopen 30 dagen een ruime hoeveelheid  regen is gevallen. Zo viel op weerstation Hoogeveen in die periode 103 mm neerslag (normaal 68 mm). Op weerstation Twenthe viel in die periode 75 mm regen (normaal 61 mm). De exacte neerslaghoeveelheden zijn onzeker en kunnen lokaal sterk verschillen. De meetstations geven een beeld van de lokale omstandigheden.

Weersverwachting

Donderdag wordt het warm met een zwoele nacht naar vrijdag. Hier en daar valt een (onweers)bui. Ook overdag kunnen er vrijdag pittige buien vallen, lokaal met onweer en erg veel neerslag. Ondanks de buien is het nog steeds vrij warm. Zaterdag vallen vooral in de ochtend nog enkele buien en is het koeler. Zondag wordt het dan weer warmer met ook dan kans op stevige (onweers)buien. Volgende week is het minder warm met temperaturen veelal tussen de 20 en 25 graden en elke dag kans op een bui. Met de huidige verwachting zal het neerslagtekort de komende 10 dagen met ongeveer 25 mm toenemen.

Onze medewerkers in het veld zien op dit moment relatief weinig beregening in ons gebied. Als er geregeld neerslag valt is beregening meestal ook niet nodig.

Oppervlaktewater

Het hele jaar door is de beregeningsregeling van kracht. Dit wil zeggen dat er alleen oppervlaktewater mag worden onttrokken uit een deel van de watergang als de eerstvolgende benedenstroomse stuw nog water afvoert. Is dat niet het geval, dan geldt automatisch een onttrekkingsverbod in dat deel van de watergang. Zo leveren wij maatwerk waar het kan en beschermen wij het watersysteem waar dat nodig is.

Grondwaterstanden

Momenteel bevinden de meeste grondwaterstanden zich boven of op de normale waarden voor de tijd van het jaar, zowel in natuur- als landbouwgebied. Met de huidige weersverwachting zal de grondwaterstand de komende week naar verwachting iets dalen.

Stuwen zo hoog mogelijk

We houden in ons gebied de stuwen zo hoog mogelijk, zodat we zoveel mogelijk water vasthouden. Ook helpt dit om een grondwaterbuffer aan te leggen. Door de relatief hoge waterstanden ‘duwen’ we het water vanuit de watergang in de bodem naar het grondwater. Ook geeft de hoge waterstand ‘tegendruk’ aan het grondwater, zodat een eventuele regenbui die in de bodem is doorgedrongen niet zo eenvoudig weer richting de sloot kan wegstromen. We doen dit alleen waar dat effectief is en waar de risico’s op wateroverlast beperkt zijn.

Maaien

Tussen 1 mei en 16 november maaien we onze onderhoudspaden en de bodems en oevers van onze waterlopen. In de gebieden waar we water aan kunnen voeren maaien we vooral om de watergangen schoon te houden. Dan is er minder wrijving en kunnen we makkelijker meer water aanvoeren. In de gebieden waar we geen water aan kunnen voeren maaien we zo’n 30% minder. De begroeiing zorgt dan juist voor weerstand. Dat werkt als een groene stuw, waardoor we het water langer vast kunnen houden. We kunnen dat niet bij alle watergangen doen. Als er hoosbuien vallen moeten we namelijk wel voldoende water kunnen verwerken. Onze keuzes daarin zijn weloverwogen en gebaseerd op ervaring en meetgegevens.

Bij de maaiwerkzaamheden houden we zoveel mogelijk rekening met natuur en biodiversiteit. We hanteren strakke regels om te voorkomen dat we schade toebrengen aan plant en dier. Ook van de gebruikers van onze onderhoudspaden verwachten we dat zij zich aan de regels houden en hart hebben voor de mooie omgeving waarin ze wandelen. Dus gooi geen afval in de natuur en houd uw hond aangelijnd om geen dieren op te schrikken.

Samen water vasthouden

Het waterschap heeft maar 30 procent van het water in beheer. Daarom werken we nauw samen met agrariërs, bedrijven en natuurorganisaties. Maar ook inwoners zijn partners bij het tegengaan van klimaatverandering en de effecten ervan. Elke inwoner kan op zichzelf misschien maar een kleine bijdrage leveren, maar vele kleintjes kunnen als het gaat om het klimaat wel degelijk een groot effect hebben.

Stenen inwisselen voor groen draagt bijvoorbeeld bij aan een betere wateropvang. In een tuin met veel stenen stroomt de regen namelijk vaak snel af naar de straat en vervolgens in het riool. Dat is jammer. Want het is veel beter als dat water in de bodem kan zakken. Dan heeft de natuur om je heen er de volgende droge periode weer wat aan. Het is ook kostbaar, want dat schone regenwater stroomt via het riool naar de zuivering waar het onnodig in een duur zuiveringsproces terecht komt. Ook zelf compost maken en die in je tuin verwerken helpt. Je brengt zo organisch materiaal in de bodem en dat houdt weer meer water vast.