Update neerslagtekort en grondwaterstand 24 juni 2021

Gepubliceerd op 24 juni 2021

De afgelopen week was het zonnig, maar het heeft op veel plaatsen ook stevig geregend. Het neerslagtekort is in deze periode dan ook afgenomen. Het totaal van het neerslagtekort ligt nu ruim onder het gemiddelde voor deze tijd van het jaar. De grondwaterstanden liggen boven de normale gemiddelde waarden. De meeste stuwen staan in de zomerstand en we blijven zoveel mogelijk water vasthouden.

De afgelopen weken was het zonnig in ons gebied. Waar normaal over een maand gerekend de zon zich op weerstation Hoogeveen zo’n 42 uur laat zien, was dat nu 51 uur. Op station Twenthe is dat normaal 39 uur en nu 49 uur. De extra zon ging wel gepaard met de nodige regen.
Op station Twenthe viel afgelopen maand 92 mm in plaats van de normale 64. Op station Hoogeveen was het echt goed raak. Daar viel 140 mm regen tegen normaal 69 mm. Meer dan de dubbele hoeveelheid dus!
Het neerslagtekort ligt op dit moment dan ook duidelijk onder het gemiddelde. Op Twenthe is dat 35 mm tegen gemiddeld 75 mm. Op Hoogeveen is het tekort zelfs teruggelopen naar 0 mm, terwijl dat gemiddeld ook zo’n 75 mm is in deze tijd van het jaar. De natuur en de grondwaterstanden varen er wel bij.

De exacte neerslaghoeveelheden zijn onzeker en kunnen lokaal sterk verschillen. De meetstations geven een beeld van de lokale omstandigheden.

Weersverwachting

Het gaat weer iets warmer worden met opnieuw kans op regenbuien. Mogelijk komt er zaterdag een storing onze kant op en vallen er enkele stevige buien, lokaal met onweer. Het is dan wisselend bewolkt met temperaturen tussen 20 en 23 graden. Zondag wordt het een graadje warmer. Ook dan een afwisseling van zon en wolkenvelden met kans op een bui. Volgende week loopt de temperatuur geleidelijk wat verder op naar 20 tot 26 graden en komt er meer ruimte voor de zon. Af en toe kan er nog wel een bui vallen. Met de huidige verwachting zal het neerslagtekort de komende 10 dagen met ongeveer 35 mm toenemen.

Oppervlaktewater

Het hele jaar door is de beregeningsregeling van kracht. Dit wil zeggen dat er alleen oppervlaktewater mag worden onttrokken uit een deel van de watergang als de eerstvolgende benedenstroomse stuw nog water afvoert. Is dat niet het geval, dan geldt automatisch een onttrekkingsverbod in dat deel van de watergang. Zo leveren wij maatwerk waar het kan en beschermen wij het watersysteem waar dat nodig is.

Grondwaterstanden

Momenteel bevinden de meeste grondwaterstanden zich boven de normale waarden voor de tijd van het jaar, zowel in natuur- als landbouwgebied. Met de huidige weersverwachting zal de grondwaterstand de komende week naar verwachting iets dalen.

Stuwen zo hoog mogelijk

We houden in ons gebied de stuwen zo hoog mogelijk, zodat we zoveel mogelijk water vasthouden. Ook helpt dit om een grondwaterbuffer aan te leggen. Door de relatief hoge waterstanden ‘duwen’ we het water vanuit de watergang in de bodem naar het grondwater. Ook geeft de hoge waterstand ‘tegendruk’ aan het grondwater, zodat een eventuele regenbui die in de bodem is doorgedrongen niet zo eenvoudig weer richting de sloot kan wegstromen. We doen dit alleen waar dat effectief is en waar de risico’s op wateroverlast beperkt zijn.

Maaien

Tussen 1 mei en 16 november maaien we onze onderhoudspaden en de bodems en oevers van onze waterlopen. In de gebieden waar we water aan kunnen voeren maaien we vooral om de watergangen schoon te houden. Dan is er minder wrijving en kunnen we makkelijker meer water aanvoeren. In de gebieden waar we geen water aan kunnen voeren maaien we zo’n 30% minder. De begroeiing zorgt dan juist voor weerstand. Dat werkt als een groene stuw, waardoor we het water langer vast kunnen houden. We kunnen dat niet bij alle watergangen doen. Als er hoosbuien vallen moeten we namelijk wel voldoende water kunnen verwerken. Onze keuzes daarin zijn weloverwogen en gebaseerd op ervaring en meetgegevens.

Bij de maaiwerkzaamheden houden we zoveel mogelijk rekening met natuur en biodiversiteit. We hanteren strakke regels en doen ons uiterste best om te voorkomen dat we schade toebrengen aan plant en dier. Ook van de gebruikers van onze onderhoudspaden verwachten we dat zij zich aan de regels houden en hart hebben voor de mooie omgeving waarin ze wandelen. Dus gooi geen afval in de natuur en houd uw hond aangelijnd om geen dieren op te schrikken.

Samen water vasthouden

Het waterschap heeft maar 30 procent van het water in beheer. Daarom werken we nauw samen met agrariërs, bedrijven en natuurorganisaties. Maar ook inwoners zijn partners bij het tegengaan van klimaatverandering en de effecten ervan. Elke inwoner kan op zichzelf misschien maar een kleine bijdrage leveren, maar vele kleintjes kunnen als het gaat om het klimaat wel degelijk een groot effect hebben.

Stenen inwisselen voor groen draagt bijvoorbeeld bij aan een betere wateropvang. In een tuin met veel stenen stroomt de regen namelijk vaak snel af naar de straat en vervolgens in het riool. Dat is jammer. Want het is veel beter als dat water in de bodem kan zakken. Dan heeft de natuur om je heen er de volgende droge periode weer wat aan. Het is ook kostbaar, want dat schone regenwater stroomt via het riool naar de zuivering waar het onnodig in een duur zuiveringsproces terecht komt. Ook zelf compost maken en die in je tuin verwerken helpt. Je brengt zo organisch materiaal in de bodem en dat houdt weer meer water vast.