Update neerslagtekort en grondwaterstand 1 juli 2021

Gepubliceerd op 1 juli 2021

We starten de maand juli in ons beheergebied met een neerslagtekort dat onder het gemiddelde niveau ligt. We kregen weliswaar in juni een ruime hoeveelheid zon en warmte, wat zorgde voor verdamping. Maar er viel ook de nodige regen. 115 mm op weerstation Hoogeveen en 68 mm op Twenthe. Met de huidige weersverwachting zal het neerslagtekort de komende 10 dagen met ongeveer 5 mm toenemen. De meeste grondwaterstanden bevinden zich in ons gebied nu boven de normale waarden voor de tijd van het jaar.

De afgelopen maand was het opnieuw zonnig in ons gebied. Op weerstation Hoogeveen liet de zon zich 55% van de tijd zien, tegen normaal 41%. Op station Twenthe is dat normaal 39% en nu 52%. Er viel ook de nodige regen. Op weerstation Twenthe was dat 68 mm tegen 64 mm normaal. Op Hoogeveen ging het er wat steviger af. Met 115 mm in 30 dagen viel daar ruim meer dan de gemiddelde 69 mm. Het neerslagtekort ligt op dit moment op beide locaties onder het gemiddelde. Op Twenthe is dat 55 mm tegen gemiddeld 75 mm. Op Hoogeveen is het tekort 22 mm, terwijl dat gemiddeld ook zo’n 75 mm is in deze tijd van het jaar.

De exacte neerslaghoeveelheden zijn onzeker en kunnen lokaal sterk verschillen. De meetstations geven een beeld van de lokale omstandigheden.

Weersverwachting

Nadat er donderdag enkele buien vallen, wordt het vrijdag droger. Alleen in het oosten valt dan nog een enkele bui. De temperatuur stijgt langzaam naar 18 tot 22 graden. Zaterdag en zondag valt er vooral in het oosten opnieuw lokaal wat neerslag, mogelijk met een klap onweer. Daarna verwachten we licht wisselvallig zomerweer met elke dag wel kans op een bui. Maxima aanvankelijk nog 20 tot 24 graden, in de tweede helft van volgende week oplopend naar 21 tot lokaal 26 graden. Met de huidige verwachting zal het neerslagtekort de komende 10 dagen waarschijnlijk met ongeveer 5 mm toenemen.

Oppervlaktewater

Het hele jaar door is de beregeningsregeling van kracht. Dit wil zeggen dat er alleen oppervlaktewater mag worden onttrokken uit een deel van de watergang als de eerstvolgende benedenstroomse stuw nog water afvoert. Is dat niet het geval, dan geldt automatisch een onttrekkingsverbod in dat deel van de watergang. Zo leveren wij maatwerk waar het kan en beschermen wij het watersysteem waar dat nodig is.

Grondwaterstanden

Momenteel bevinden de meeste grondwaterstanden zich boven de normale waarden voor de tijd van het jaar, zowel in natuur- als landbouwgebied. Met de huidige weersverwachting zal de grondwaterstand de komende week naar verwachting iets dalen.

Stuwen zo hoog mogelijk

We houden in ons gebied de stuwen zo hoog mogelijk, zodat we zoveel mogelijk water vasthouden. Ook helpt dit om een grondwaterbuffer aan te leggen. Door de relatief hoge waterstanden ‘duwen’ we het water vanuit de watergang in de bodem naar het grondwater. Ook geeft de hoge waterstand ‘tegendruk’ aan het grondwater, zodat een eventuele regenbui die in de bodem is doorgedrongen niet zo eenvoudig weer richting de sloot kan wegstromen. We doen dit alleen waar dat effectief is en waar de risico’s op wateroverlast beperkt zijn.

Maaien

Tussen 1 mei en 16 november maaien we onze onderhoudspaden en de bodems en oevers van onze waterlopen. In de gebieden waar we water aan kunnen voeren maaien we vooral om de watergangen schoon te houden. Dan is er minder wrijving en kunnen we makkelijker meer water aanvoeren. In de gebieden waar we geen water aan kunnen voeren maaien we zo’n 30% minder. De begroeiing zorgt dan juist voor weerstand. Dat werkt als een groene stuw, waardoor we het water langer vast kunnen houden. We kunnen dat niet bij alle watergangen doen. Als er hoosbuien vallen moeten we namelijk wel voldoende water kunnen verwerken. Onze keuzes daarin zijn weloverwogen en gebaseerd op ervaring en meetgegevens.

Bij de maaiwerkzaamheden houden we zoveel mogelijk rekening met natuur en biodiversiteit. We hanteren strakke regels en doen ons uiterste best om te voorkomen dat we schade toebrengen aan plant en dier. Ook van de gebruikers van onze onderhoudspaden verwachten we dat zij zich aan de regels houden en hart hebben voor de mooie omgeving waarin ze wandelen. Dus gooi geen afval in de natuur en houd uw hond aangelijnd om geen dieren op te schrikken.

Samen water vasthouden

Het waterschap heeft maar 30 procent van het water in beheer. Daarom werken we nauw samen met agrariërs, bedrijven en natuurorganisaties. Maar ook inwoners zijn partners bij het tegengaan van klimaatverandering en de effecten ervan. Elke inwoner kan op zichzelf misschien maar een kleine bijdrage leveren, maar vele kleintjes kunnen als het gaat om het klimaat wel degelijk een groot effect hebben.

Stenen inwisselen voor groen draagt bijvoorbeeld bij aan een betere wateropvang. In een tuin met veel stenen stroomt de regen namelijk vaak snel af naar de straat en vervolgens in het riool. Dat is jammer. Want het is veel beter als dat water in de bodem kan zakken. Dan heeft de natuur om je heen er de volgende droge periode weer wat aan. Het is ook kostbaar, want dat schone regenwater stroomt via het riool naar de zuivering waar het onnodig in een duur zuiveringsproces terecht komt. Ook zelf compost maken en die in je tuin verwerken helpt. Je brengt zo organisch materiaal in de bodem en dat houdt weer meer water vast.