Update neerslagtekort en grondwaterstand 30 juli 2021

Gepubliceerd op 30 juli 2021

In Limburg kampen de mensen en de natuur nog met de gevolgen van de grote wateroverlast door regen en aanvoer van de rivieren. Ook in Twente en Zuidoost Drenthe hebben we hier en daar overlast gezien door hoosbuien. Toch mag het duidelijk zijn dat het over ons hele gebied gerekend een stuk minder droog is dan de afgelopen jaren. Op weerstations Hoogeveen en Twenthe ligt het neerslagtekort onder de gemiddelde waardes voor deze tijd van het jaar. De meeste grondwaterstanden bevinden zich in ons gebied op dit moment boven de normale waarden voor de tijd van het jaar.

Neerslagtekort

Op weerstation Twenthe is het neerslagtekort over de afgelopen 30 dagen 69 mm tegen ca. 100 mm normaal. Op Hoogeveen was dat 13 mm tegen normaal ca. 80mm. Het neerslagtekort ligt dus op dit moment op beide locaties onder het gemiddelde. De exacte neerslaghoeveelheden zijn onzeker en kunnen lokaal sterk verschillen. De meetstations geven een beeld van de lokale omstandigheden.

Weersverwachting

Zaterdag zijn er met name in het midden en oosten enkele buien. Daar is ook wat meer bewolking. In het westen van het land zijn er flinke zonnige perioden. Zondag zijn er perioden met zon, maar in de loop van de dag vallen verspreid over het land een aantal buien. Maandag en dinsdag is het meest droog, maar gedurende de rest van de week kunnen er dagelijks enkele buien vallen. Met deze verwachting zal het neerslagtekort de komende 10 dagen ongeveer gelijk blijven.

Oppervlaktewater

Het hele jaar door is de beregeningsregeling van kracht. Dit wil zeggen dat er alleen oppervlaktewater mag worden onttrokken uit een deel van de watergang als de eerstvolgende benedenstroomse stuw nog water afvoert. Is dat niet het geval, dan geldt automatisch een onttrekkingsverbod in dat deel van de watergang. Zo leveren wij maatwerk waar het kan en beschermen wij het watersysteem waar dat nodig is.

Grondwaterstanden

Momenteel bevinden de meeste grondwaterstanden zich boven de normale waarden voor de tijd van het jaar, zowel in natuur- als landbouwgebied. Met de huidige weersverwachting zal de grondwaterstand de komende week naar verwachting gelijk blijven.

Stuwen zo hoog mogelijk

We blijven de stuwen in ons gebied zo hoog mogelijk houden, zodat we zoveel mogelijk water vasthouden. Ook helpt dit om een grondwaterbuffer aan te leggen. Door de relatief hoge waterstanden ‘duwen’ we het water vanuit de watergang in de bodem naar het grondwater. Ook geeft de hoge waterstand ‘tegendruk’ aan het grondwater, zodat een eventuele regenbui die in de bodem is doorgedrongen niet zo eenvoudig weer richting de sloot kan wegstromen. We doen dit alleen waar dat effectief is en waar de risico’s op wateroverlast beperkt zijn.

Maaien

Tussen 1 mei en 16 november maaien we onze onderhoudspaden en de bodems en oevers van onze waterlopen. In de gebieden waar we water aan kunnen voeren maaien we vooral om de watergangen schoon te houden. Dan is er minder wrijving en kunnen we makkelijker meer water aanvoeren. In de gebieden waar we geen water aan kunnen voeren maaien we zo’n 30% minder. De begroeiing zorgt dan juist voor weerstand. Dat werkt als een groene stuw, waardoor we het water langer vast kunnen houden. We kunnen dat niet bij alle watergangen doen. Als er hoosbuien vallen moeten we namelijk wel voldoende water kunnen verwerken. Onze keuzes daarin zijn weloverwogen en gebaseerd op ervaring en meetgegevens.

Bij de maaiwerkzaamheden van onze 4000 kilometer watergangen, houden we zoveel mogelijk rekening met natuur en biodiversiteit. We hanteren strakke regels en doen ons uiterste best om te voorkomen dat we schade toebrengen aan plant en dier. Ook van de gebruikers van onze onderhoudspaden verwachten we dat zij zich aan de regels houden en hart hebben voor de mooie omgeving waarin ze wandelen. Dus gooi geen afval in de natuur en houd uw hond aangelijnd om geen dieren op te schrikken.

Samen water vasthouden

Het waterschap heeft maar 30 procent van het water in beheer. Daarom werken we nauw samen met agrariërs, bedrijven en natuurorganisaties. Maar ook inwoners zijn partners bij het tegengaan van klimaatverandering en de effecten ervan. Elke inwoner kan op zichzelf misschien maar een kleine bijdrage leveren, maar vele kleintjes kunnen als het gaat om het klimaat wel degelijk een groot effect hebben.

Stenen inwisselen voor groen draagt bijvoorbeeld bij aan een betere wateropvang. In een tuin met veel stenen stroomt de regen namelijk vaak snel af naar de straat en vervolgens in het riool. Dat is jammer. Want het is veel beter als dat water in de bodem kan zakken. Dan heeft de natuur om je heen er de volgende droge periode weer wat aan. Het is ook kostbaar, want dat schone regenwater stroomt via het riool naar de zuivering waar het onnodig in een duur zuiveringsproces terecht komt. Ook zelf compost maken en die in je tuin verwerken helpt. Je brengt zo organisch materiaal in de bodem en dat houdt weer meer water vast.


regenmeter