Update neerslagtekort en grondwaterstand 3 september

Gepubliceerd op 3 september 2021

Het jaar 2021 verloopt een stuk normaler en daarmee natter dan de vorige jaren. Het neerslagtekort in ons gebied ligt als gevolg rond of zelfs onder het langjarig gemiddelde.

De meeste grondwaterstanden bevinden zich op dit moment rond de normale waarden voor de tijd van het jaar. De afgelopen jaren hebben geleerd dat we zuinig moeten zijn met de neerslag die valt. Dus we blijven het water zo goed mogelijk vasthouden in de grondwaterbuffers.

Neerslagtekort

Op weerstation Twenthe ligt het neerslagtekort met 99 mm op dit moment bijna op het langjarig gemiddelde. In het noorden van ons gebied viel wat meer regen en op weerstation Hoogeveen ligt het neerslagtekort dan ook een stuk lager, namelijk op 20 mm. Normaal is dat rond deze tijd een ruime 80 mm. De exacte neerslaghoeveelheden zijn onzeker en kunnen lokaal sterk verschillen. De meetstations geven een beeld van de lokale omstandigheden.

Weersverwachting

Aankomende week is er geregeld ruimte voor de zon, al is er lokaal ook een bui mogelijk. De temperatuur ligt tussen de 21 en 25 graden overdag en rond 13 graden in de nachten. Met de huidige verwachting zal het neerslagtekort de komende 10 dagen met ongeveer 30 mm toenemen.

Oppervlaktewater

Het hele jaar door is de beregeningsregeling van kracht. Dit wil zeggen dat er alleen oppervlaktewater mag worden onttrokken uit een deel van de watergang als de eerstvolgende benedenstroomse stuw nog water afvoert. Is dat niet het geval, dan geldt automatisch een onttrekkingsverbod in dat deel van de watergang. Zo leveren wij maatwerk waar het kan en beschermen wij het watersysteem waar dat nodig is.

Grondwaterstanden

Momenteel bevinden de meeste grondwaterstanden zich rond de normale waarden voor de tijd van het jaar, zowel in natuur- als landbouwgebied. Met de huidige weersverwachting zal de grondwaterstand de komende week naar verwachting licht dalen.

Water vasthouden in het grondwater

Het einde van de zomer nadert. Toch blijven we met maatwerk zoveel mogelijk water vasthouden. We hebben gezien dat het niet vanzelfsprekend is dat er altijd (regen)water beschikbaar is. Dus we zijn zuinig met de neerslag die valt en we doen ons best om met dat water een grondwaterbuffer in stand te houden en het bodemvochtgehalte op peil te houden. We doen dit alleen waar dat effectief is en waar de risico’s op wateroverlast beperkt zijn.

Maaien

Tussen 1 mei en 16 november maaien we onze onderhoudspaden en de bodems en oevers van onze waterlopen. In de gebieden waar we water aan kunnen voeren maaien we vooral om de watergangen schoon te houden. Dan is er minder wrijving en kunnen we makkelijker meer water aanvoeren. In de gebieden waar we geen water aan kunnen voeren maaien we zo’n 30% minder. De begroeiing zorgt dan juist voor weerstand. Dat werkt als een groene stuw, waardoor we het water langer vast kunnen houden. We kunnen dat niet bij alle watergangen doen. Als er hoosbuien vallen moeten we namelijk wel voldoende water kunnen verwerken. Onze keuzes daarin zijn weloverwogen en gebaseerd op ervaring en meetgegevens.

Bij de maaiwerkzaamheden van onze 4000 kilometer watergangen, houden we zoveel mogelijk rekening met natuur en biodiversiteit. We hanteren strakke regels en doen ons uiterste best om te voorkomen dat we schade toebrengen aan plant en dier. Ook van de gebruikers van onze onderhoudspaden verwachten we dat zij zich aan de regels houden en hart hebben voor de mooie omgeving waarin ze wandelen. Dus gooi geen afval in de natuur en houd uw hond aangelijnd om geen dieren op te schrikken.

Samen water vasthouden

Het waterschap heeft maar 30 procent van het water in beheer. Daarom werken we nauw samen met agrariërs, bedrijven en natuurorganisaties. Maar ook inwoners zijn partners bij het tegengaan van klimaatverandering en de effecten ervan. Elke inwoner kan op zichzelf misschien maar een kleine bijdrage leveren, maar vele kleintjes kunnen als het gaat om het klimaat wel degelijk een groot effect hebben.

Stenen inwisselen voor groen draagt bijvoorbeeld bij aan een betere wateropvang. In een tuin met veel stenen stroomt de regen namelijk vaak snel af naar de straat en vervolgens in het riool. Dat is jammer. Want het is veel beter als dat water in de bodem kan zakken. Dan heeft de natuur om je heen er de volgende droge periode weer wat aan. Het is ook kostbaar, want dat schone regenwater stroomt via het riool naar de zuivering waar het onnodig in een duur zuiveringsproces terecht komt. Ook zelf compost maken en die in je tuin verwerken helpt. Je brengt zo organisch materiaal in de bodem en dat houdt weer meer water vast.


Stuw hardenberg