Update neerslagoverschot en grondwaterstand 7 januari 2022

Gepubliceerd op 7 januari 2022

We gaan het jaar 2022 in met een goed aangevuld grondwaterniveau. In het noorden van ons gebied is er een neerslagoverschot dat boven het langjarig gemiddelde ligt. In Twente ligt het neerslagoverschot daar iets onder. Onze stuwen staan op de meeste plekken tussen zomer- en winterpeil of op winterpeil en we zijn zuinig met de neerslag die valt. Daarbij wordt maatwerk geleverd en ingespeeld op de actuele vraag en weersituatie ter plaatse.

Neerslagoverschot

Op weerstation Twenthe ligt het neerslagoverschot met 38 mm op dit moment onder het langjarig gemiddelde van ca. 100 mm. In het noorden van ons gebied, op weerstation Hoogeveen, ligt het neerslagoverschot met 164 mm wat hoger dan het langjarig gemiddelde van ca. 125 mm.

De exacte neerslaghoeveelheden zijn onzeker en kunnen lokaal sterk verschillen. De meetstations geven een beeld van de lokale omstandigheden.

Weersverwachting

In het weekend vallen er regelmatig buien. Volgende week is het aanvankelijk licht wisselvallig, later volgt een vrij droog en rustig weertype. Met de huidige verwachting zal het neerslagoverschot de komende 10 dagen met ongeveer 25 mm toenemen.

Oppervlaktewater

In ons beheergebied staan de stuwen op de meeste plekken tussen zomer- en winterpeil of op winterpeil. Er wordt maatwerk geleverd en er wordt ingespeeld op de actuele vraag en weersituatie ter plaatse.

Grondwaterstanden

Momenteel bevinden de meeste grondwaterstanden zich rond de normale waarden voor de tijd van het jaar, zowel in natuur- als landbouwgebied. Met de huidige weersverwachting zal de grondwaterstand de komende week naar verwachting licht stijgen.
We zijn zuinig met de neerslag die valt en doen ons best om met dat water een grondwaterbuffer in stand te houden. We doen dit alleen waar dat effectief is en waar de risico’s op wateroverlast beperkt zijn.

Samen water vasthouden

Het waterschap heeft maar 30 procent van het water in beheer. Daarom werken we nauw samen met agrariërs, bedrijven en natuurorganisaties. Maar ook inwoners zijn partners bij het tegengaan van klimaatverandering en de effecten ervan. Elke inwoner kan op zichzelf misschien maar een kleine bijdrage leveren, maar vele kleintjes kunnen als het gaat om het klimaat wel degelijk een groot effect hebben.

Stenen inwisselen voor groen draagt bijvoorbeeld bij aan een betere wateropvang. In een tuin met veel stenen stroomt de regen namelijk vaak snel af naar de straat en vervolgens in het riool. Dat is jammer. Want het is veel beter als dat water in de bodem kan zakken. Dan heeft de natuur om je heen er de volgende droge periode weer wat aan. Het is ook kostbaar, want dat schone regenwater stroomt via het riool naar de zuivering waar het onnodig in een duur zuiveringsproces terecht komt. Ook zelf compost maken en die in je tuin verwerken helpt. Je brengt zo organisch materiaal in de bodem en dat houdt weer meer water vast.