Update neerslagoverschot en grondwaterstand 25 februari 2022

Gepubliceerd op 25 februari 2022

In ons gebied is afgelopen weken veel neerslag gevallen. Als gevolg daarvan zijn de waterpeilen in de watergangen en van het grondwater hoog. De aankomende dagen valt er nog wat neerslag en winterse buien, maar er zijn ook droge, zonnige periodes. Volgende week is het overwegend droog met zon. Met dat verwachte weerbeeld zal het waterpeil in Vecht, Regge en Dinkel blijven dalen. Ook de grondwaterstanden zullen de komende week waarschijnlijk dalen.

De neerslaghoeveelheden van de afgelopen weken en de huidige afvoeren doen zich eens in de paar jaar voor. Het heeft op sommige plekken ook voor de nodige hinder en overlast gezorgd en met name agrariërs ondervinden nog steeds problemen door het hoge water. Maar met zonnige periodes in het verschiet, is het een mooie gelegenheid om ook te gaan genieten van de prachtige beelden van het hoge water.

Neerslagoverschot

Het neerslagoverschot op weerstation Twenthe ligt met 189 mm op dit moment op het langjarig gemiddelde. Een groot deel van de neerslag is echter gevallen in de laatste weken. Gerekend over de afgelopen 30 dagen is er op weerstation Twenthe 145 mm regen gevallen, tegen normaal 60.

In het noorden van ons gebied, op weerstation Hoogeveen, ligt het neerslagoverschot met 348 mm ruim hoger dan het langjarig gemiddelde van ca. 250 mm. Ook daar viel er de afgelopen weken veel neerslag. Gerekend over de afgelopen 30 dagen is er op weerstation Hoogeveen 167 mm regen gevallen, tegen normaal 73.

De exacte neerslaghoeveelheden zijn onzeker en kunnen lokaal sterk verschillen. De meetstations geven een beeld van de lokale omstandigheden.

Weersverwachting

Het is vandaag guur, er vallen verspreid winterse buien en er staat een stevige wind. In het weekend is het rustig en droog weer met langdurige zonnige perioden. Volgende week is er een afwisseling van zon en wolken, maar overwegend is het droog. Met de huidige verwachtingen zal het neerslagoverschot de komende 10 dagen met 10 mm afnemen

Oppervlaktewater

In ons beheergebied staan de stuwen op de meeste plekken op winterpeil. Er wordt maatwerk geleverd en er wordt ingespeeld op de actuele situatie ter plaatse. De neerslaghoeveelheden van de afgelopen dagen en de huidige afvoeren doen zich eens in de paar jaar voor. De waterstanden in de Regge, Vecht en Dinkel zijn dalende en we verwachten dat we na ruim een week weer op normaal niveau zullen zitten

Grondwaterstanden

Momenteel bevinden de meeste grondwaterstanden zich ruim boven de normale waarden voor de tijd van het jaar, zowel in natuur- als landbouwgebied. Met de huidige weersverwachting zal de grondwaterstand de komende week naar verwachting dalen.
We doen ons best om zoveel mogelijk water vast te houden in ons gebied, als buffer voor eventuele droge periodes. Dit is maatwerk, want we kunnen niet overal al het water vasthouden. De bodem, de spons waarin het water wordt opgeslagen, zit op veel plekken helemaal vol. Wanneer we dat water allemaal gaan vasthouden, lopen we grote risico’s op wateroverlast als het weer stevig zou gaan regenen. We houden het water dus daar vast waar het effectief is en waar de risico’s op wateroverlast beperkt zijn.