Update neerslagtekort en grondwaterstand 4 juni

Gepubliceerd op 4 juni 2022

Perioden van droogte en regen wisselden zich de afgelopen weken in ons gebied af. Als gevolg daarvan zijn de waterpeilen in de watergangen en van het grondwater rond het gemiddelde voor de tijd van het jaar. In de tweede helft van komend weekeind zijn er buien voorspeld maar daarna zijn er droge en zonnige periodes. Met dat verwachte weerbeeld zal het neerslagtekort toenemen, de stuwen in onze wateraanvoer en afvoergebieden staan op zomerpeil zodat water zo lang mogelijk in ons gebied blijft.

De neerslaghoeveelheden van de afgelopen weken leiden op dit moment niet tot te lage oppervlakte of grondwaterstanden. Van de huidige droge perioden ondervinden met name agrariërs hinder, doordat zij met hun gewassen voornamelijk van vocht in de bovenste lagen van de grond afhankelijk zijn. De flora in de natuur is vaker dieper geworteld waar nog voldoende vocht aanwezig is. Met de zonnige en warme periodes in het verschiet is het daarom van belang zo veel mogelijk water vast te houden.

Neerslagoverschot

Het neerslagtekort op weerstation Twenthe ligt met 75 mm op dit moment wat boven het langjarig gemiddelde, maar onder het landelijk gemiddelde van 107 mm. Gerekend over de afgelopen 30 dagen is er op weerstation Twenthe 34 mm regen gevallen, tegen normaal 55.

In het noorden van ons gebied, op weerstation Hoogeveen, ligt het neerslagtekort met 40 mm op het langjarig gemiddelde. Daar viel er de afgelopen weken voldoende neerslag. Gerekend over de afgelopen 30 dagen is er op weerstation Hoogeveen 64 mm regen gevallen, tegen normaal 62.

De exacte neerslaghoeveelheden zijn onzeker en kunnen lokaal sterk verschillen. De meetstations geven een beeld van de lokale omstandigheden.

Weersverwachting

Donderdag tot en met zaterdag is er veel zon, af en toe ontstaan er wat stapelwolken. De temperatuur gaat de komende dagen flink in de lift van 17 tot 25 graden. Op zondag, eerste Pinksterdag, vallen er verspreid regen- en onweersbuien bij 16 tot 24 graden. Volgende week blijft het vrij warm voorzomerweer met temperaturen van 20 tot 23 graden. Aan het begin van de nieuwe week valt lokaal een (onweers)bui, daarna blijft het meest droog. Met de huidige verwachting zal het neerslagtekort de komende 10 dagen met 15 mm toenemen

Oppervlaktewater

In ons beheergebied staan de stuwen op de meeste plekken op zomerpeil. Er wordt maatwerk geleverd en er wordt ingespeeld op de actuele situatie ter plaatse. De inspanningen en maatregelen die we in de afgelopen periode hebben genomen om water zo lang mogelijk vast te houden werpen hun vruchten af. Het neerslagtekort en warme periode die we tot nog toe gehad hebben zorgen niet voor extreme situaties in ons gebied. Daarnaast geldt het hele jaar de beregeningsregeling, indien de eerstvolgende benedenstroomse stuw niet meer afvoert mag niet worden onttrokken.

Waterkwaliteit

In stilstaand of weinig stromend water ontstaan met de huidige hoge temperaturen snel blauwalgen (groep algen die bij overmatige bloei giftig kunnen zijn), die giftig kunnen zijn voor mens en dier. Op een aantal plekken in ons beheergebied is reeds blauwalg geconstateerd of is er een vermoeden van blauwalg. Met de komende periode van warm en droog weer zijn de omstandigheden voor het groeien van blauwalgen gunstig. Laat uw huisdier daarom niet het water in gaan en ga zelf alleen zwemmen in  officiële zwemplassen. Deze worden regelmatig gecontroleerd. De actuele zwemwaterkwaliteit is terug te vinden op zwemwater.nl.

We onderhouden onze sloten, beken en rivieren zorgvuldig. Maar toch kunnen we niet verhinderen dat de kwaliteit van water in vijvers, sloten en beken in ons gebied in warme periodes onder druk komt te staan. Met name als de watertemperatuur oploopt. Dit zorgt voor minder zuurstof in het water en goede omstandigheden voor het ontstaan van blauwalg.

Grondwaterstanden

Momenteel bevinden de meeste grondwaterstanden zich in het noordelijk deel van het beheergebied iets boven gemiddeld en in het zuiden iets onder gemiddeld, zowel in natuur- als landbouwgebied. Met de huidige weersverwachting zal de grondwaterstand de komende week naar verwachting dalen. We doen ons best om zoveel mogelijk water vast te houden in ons gebied, als buffer voor droge periodes. Dit is maatwerk, want we kunnen niet overal al het water vasthouden. De bodem, de spons waarin het water wordt opgeslagen, proberen we met elke neerslag aan te vullen.


Meer informatie over

Boerenstuw, samen water vasthouden.