Het regent af en toe, maar het is nog niet nat genoeg

Gepubliceerd op 25 november 2022

Update neerslagtekort en waterstanden 25 november

Het neerslagtekort in ons gebied blijft zorgelijk. Er is de komende maanden nog veel neerslag nodig om het tekort in te halen. Hier en daar valt wel een buitje, maar het is niet voldoende voor het herstel van de grondwaterstanden. Die staan dan ook nog steeds erg laag. De komende dagen is nog wat regen voorspeld, maar na maandag blijft het weer veelal droog. Met name in het zuidelijk deel van ons beheergebied ligt het neerslagtekort nog ruim boven de 5% droogste jaren. Het noordelijk deel zit nu op de 5% droogste jaren.

Daar waar we in ons gebied volledig afhankelijk zijn van regenwater - met name de hoge zandgronden in Twente – is er in de afgelopen weken, ondanks wat regen, nog steeds onvoldoende neerslag gevallen om het neerslagtekort te laten dalen. In het noordelijk deel van ons gebied is meer regen gevallen, het tekort ligt daar nu rond de lijn van 5% droogte jaren. De verwachte neerslag voor de komende week zal het tekort ook niet verder laten afnemen.

Neerslagtekort

Het landelijk gemiddelde neerslagtekort is gedaald en staat nu ruim onder de 5% droogste jaren. Op weerstation Twenthe meten we nog steeds een flink neerslagtekort van 273 mm. Dat tekort zal naar verwachting de aankomende week maar iets dalen. Het neerslagtekort op weerstation Hoogeveen ligt met 131 mm nu ongeveer gelijk met de lokale 5% droogste jaren. De exacte neerslaghoeveelheden zijn onzeker en kunnen lokaal sterk verschillen. De meetstations geven een beeld van de lokale omstandigheden.

Oppervlaktewater

In ons beheergebied blijven we de stuwen op de meeste plekken op zomerpeil houden, om zo veel mogelijk neerslag vast te houden. Er wordt maatwerk geleverd en er wordt ingespeeld op de actuele en specifieke situatie ter plaatse.

Er zijn geen apart ingestelde onttrekkingsverboden meer van kracht naast de hele jaar door geldende beregeningsregeling. Deze regeling houdt in dat indien de eerstvolgende benedenstroomse stuw geen water meer afvoert er in dat deel van de watergang niet mag worden onttrokken. Dit geldt voor het overgrote deel van het gebied waar we geen water kunnen aanvoeren.

Grondwaterstanden

Momenteel bevinden de meeste grondwaterstanden zich nog steeds ruim onder het gemiddelde voor de tijd van het jaar, zowel in natuur- als landbouwgebied. Met de komende weersverwachting zal de grondwaterstand gelijk blijven. Dit is zorgelijk. We blijven ons inspannen en nemen maatregelen om water zo lang mogelijk in ons gebied vast te houden met stuwen. De bodem, de spons waarin het water wordt opgeslagen, proberen we met elke neerslag aan te vullen, maar dan moet er wel neerslag vallen. We hopen dat er tot het voorjaar voldoende neerslag valt om  de grondwaterstanden te herstellen voordat het groeiseizoen begint.

Waterkwaliteit

Door lage temperaturen en af en toe regen is de waterkwaliteit op de meeste goed, omdat kouder water meer zuurstof kan bevatten. Ziet u toch happende of dode vissen, of andere problemen in het oppervlaktewater, meld het ons, dan kunnen wij kijken of en welke maatregelen we moeten nemen.