Geen witte kerst maar wel de broodnodige neerslag

Gepubliceerd op 23 december 2022

Update neerslagtekort en waterstanden 23 december

Het ziet er niet naar uit dat we een mooie witte kerst tegemoet gaan. De regen van afgelopen week en komende dagen maakt wel een broodnodig begin met het verminderen van het neerslagtekort en het herstel van de grondwaterstanden. Met name in het zuidelijk deel van ons beheergebied ligt het neerslagtekort nog steeds ruim boven de 5% droogste jaren. Het noordelijk deel van ons beheergebied heeft meer regen gehad en zit nu rond de 5% droogste jaren.

Daar waar we in ons gebied volledig afhankelijk zijn van regenwater - met name de hoge zandgronden in Twente – is er in de afgelopen weken, ondanks wat regen, nog steeds onvoldoende neerslag gevallen om het neerslagtekort te laten dalen. In het noordelijk deel van ons gebied is meer regen gevallen, het tekort ligt daar nu rond de lijn van 5% droogste jaren. De huidige en verwachte neerslag voor de komende week zal het tekort eindelijk verder laten afnemen.

Neerslagtekort

Het landelijk gemiddelde neerslagtekort is gedaald en staat nu ruim onder de 5% droogste jaren. Op weerstation Twenthe meten we nog steeds een flink neerslagtekort van 249 mm. Dat tekort zal naar verwachting de aankomende week gaan dalen. Het neerslagtekort op weerstation Hoogeveen ligt met 109 mm ongeveer gelijk met de lokale 5% droogste jaren. De exacte neerslaghoeveelheden zijn onzeker en kunnen lokaal sterk verschillen. De meetstations geven een beeld van de lokale omstandigheden.

Oppervlaktewater

In ons beheergebied, met name in het zuidelijk deel, blijven we de stuwen op de meeste plekken op zomerpeil houden, om zo veel mogelijk neerslag vast te houden. Er wordt maatwerk geleverd en er wordt ingespeeld op de actuele en specifieke situatie ter plaatse. Omdat er in deze periode van het jaar ook veel en langdurige regen voor kan komen zijn wij alert om plaatselijk wateroverlast te voorkomen.

Grondwaterstanden

Momenteel bevinden de meeste grondwaterstanden zich nog steeds ruim onder het gemiddelde voor de tijd van het jaar, zowel in natuur- als landbouwgebied. Met de komende weersverwachting zal de grondwaterstand de komende week stijgen. Ook de komende maanden is nog veel neerslag nodig om het grondwater aan te vullen. We blijven ons inspannen en nemen maatregelen om water zo lang mogelijk in ons gebied vast te houden met stuwen. De bodem, de spons waarin het water wordt opgeslagen, proberen we met elke regenbui aan te vullen, maar dan moet er wel neerslag vallen. We hopen dat er tot het voorjaar voldoende neerslag valt om de grondwaterstanden te herstellen voordat het groeiseizoen begint.

Waterkwaliteit

Door lage temperaturen en af en toe regen is de waterkwaliteit op de meeste goed, omdat kouder water meer zuurstof kan bevatten. Ziet u toch problemen in het oppervlaktewater, meld het ons, dan kunnen wij kijken of en welke maatregelen we moeten nemen.