Erg veel regen, Banisgemaal staat paraat

Gepubliceerd op 14 januari 2023

Er vallen stevige regenbuien. De afgelopen 30 dagen is er zowel op weerstation Twenthe als Hoogeveen bijna de dubbele hoeveelheid neerslag gevallen als normaal. Dat zien we ook terug in ons watersysteem. Voorlopig verwachten we geen grote problemen, maar we blijven alert. Lokaal kan er wel overlast ontstaan en daar nemen we maatregelen.

De regenbuien wisselen elkaar af en we verwachten dat er nog meer neerslag komt. Ons watersysteem kan de hoeveelheden goed aan, maar we zijn wel alert op overlast. Zo zijn er bij stuw Hancate zandzakken geplaatst om te voorkomen dat het water van de Regge in het Overijssels kanaal stroomt en staat het Banisgemaal paraat. Met dit gemaal kan water dat vanaf de hoger gelegen gebieden naar de Loolee stroomt op het Twentekanaal worden gepompt.

Vecht en Dinkel

In ons beheergebied staan de stuwen op de meeste plekken nu op winterpeil. Er wordt maatwerk geleverd en er wordt ingespeeld op de actuele situatie ter plaatse. Momenteel heeft de Vecht bij Emlichheim een afvoer van circa 55 m3 per seconde. Volgens de huidige modelverwachting zal de afvoer toenemen tot ongeveer 80 m3 per seconde op zondag.

Bij Gronau heeft de Dinkel momenteel een afvoer van circa 7,5 m3 per seconde. Volgens de huidige modelverwachting zal de afvoer tot zondag of maandag toenemen. De exacte hoeveelheid is nog onzeker, als gevolg van de onzekerheid in de neerslagverwachting. De verwachte afvoeren doen zich enkele keren per jaar voor. Wel blijven we ook hier alert.

Grondwater

Ondanks de regen en het feit dat de meeste stuwen in ons gebied nu op winterstand staan, zijn er ook plekken waar de grondwaterstanden zich nog steeds onder het gemiddelde bevinden. Dit speelt in het zuidelijk deel van ons gebied. Ook daar leveren we maatwerk om wateroverlast te voorkomen en toch water vast te houden als dat kan. Met de huidige weersverwachting zal de grondwaterstand de komende week naar verwachting stijgen.

Neerslagtekort

Op weerstation Twenthe is het neerslagtekort nu teruggelopen naar 131 mm. Dat ligt nog steeds ruim boven de lijn van 5% droogte jaren. Normaal voor de tijd van het jaar is daar zelfs een overschot van ca. 100 mm. Het neerslagtekort zal naar verwachting de aankomende week verder dalen.

Het neerslagtekort op weerstation Hoogeveen heeft met -30 mm nu een lichte neerslagoverschot. Normaal voor de tijd van het jaar is hier echter een overschot van ca. 150 mm. De exacte neerslaghoeveelheden zijn onzeker en kunnen lokaal sterk verschillen. De meetstations geven een beeld van de lokale omstandigheden.

Waterkwaliteit

De waterkwaliteit is op de meeste plekken in ons beheergebied goed. Het water is voldoende koud en kan daardoor meer zuurstof bevatten. Ziet u toch problemen in het oppervlaktewater, meld het ons! Dan kunnen wij kijken of er maatregelen genomen moeten worden.


Meer informatie over

Wateropslag in retentiegebied (gebied om water vast te houden) bij Hertme.