Neerslag nog steeds welkom

Gepubliceerd op 10 maart 2023

Update neerslagtekort en waterstanden 10 maart

Op 1 april start het groeiseizoen. Dat wil zeggen dat bomen, planten en gewassen beginnen met groeien en daardoor meer water gaan gebruiken. Om ons daar op voor te bereiden houdt het waterschap in de winterperiode zoveel mogelijk water vast, vooral in het grondwatersysteem. In Twente is er de afgelopen periode relatief weinig neerslag gevallen. Vandaar dat neerslag vooral in dat gebied nog steeds zeer welkom is.

Oppervlaktewater

In ons beheergebied staan de stuwen in wateraanvoergebied op de meeste plekken tussen zomer- en winterpeil. In niet-wateraanvoergebied staan de stuwen op de meeste plekken op zomerpeil. Er wordt maatwerk geleverd en er wordt ingespeeld op de actuele situatie ter plaatse.

Rijn en IJssel

De waterstand op de Rijn en de IJssel is op dit moment lager dan normaal voor de tijd van het jaar.

We nemen deze informatie mee in onze update, omdat we voor een deel van ons gebied water inlaten uit de IJssel via het Twentekanaal. Wanneer de waterstand in de IJssel erg laag is, kan er met behulp van extra pompen toch water worden ingelaten. Dit heeft Rijkswaterstaat afgelopen zomer ook gedaan. Wanneer het water in de IJssel extreem laag mocht komen te staan, kan dat echter beperkingen geven voor de wateraanvoer naar ons beheersgebied.

Grondwater

Momenteel bevinden de meeste grondwaterstanden zich onder het gemiddelde, zowel in natuur- als landbouwgebied. Met de huidige weersverwachting zal de grondwaterstand de komende week naar verwachting stijgen. We willen graag het voorjaar in met acceptabele grondwaterstanden voor de tijd van het jaar.

Neerslagtekort

Het neerslagtekort op weerstation Twenthe is momenteel 79 mm. Dat ligt boven de lijn van 5% droogste jaren en is zo goed als gelijk aan de waarde van 2018. Normaal voor de tijd van het jaar is er dan juist een overschot van ca. 210 mm. Dat maakt een verschil van 289 mm. Dat zijn bijna 29 emmers van 10 liter per vierkante meter.
In het noordelijk deel van ons gebied is de afgelopen periode aanzienlijk meer neerslag gevallen dan in het zuiden. Op weerstation Hoogeveen is er nu een neerslagoverschot van 94 mm. Toch is ook dat minder dan de gemiddelde waarde voor de tijd van het jaar van ca. 250 mm overschot. De exacte neerslaghoeveelheden zijn onzeker en kunnen lokaal sterk verschillen. De meetstations geven een beeld van de lokale omstandigheden.

Waterkwaliteit

De waterkwaliteit is op de meeste plekken in ons beheergebied goed. Het water is voldoende koud en kan daardoor meer zuurstof bevatten. Ziet u toch problemen in het oppervlaktewater, meld het ons! Dan kunnen wij kijken of er maatregelen genomen moeten worden.