Start groeiseizoen– grondwaterstand iets boven gemiddeld

Gepubliceerd op 31 maart 2023

Update neerslagtekort 31 maart 2023

We starten het groeiseizoen met vertrouwen. Er is afgelopen winter een normale hoeveelheid neerslag gevallen, en we hebben de afgelopen maanden onze stuwen zo hoog mogelijk gehouden. Ook zijn er diverse projecten uitgevoerd om beter water vast te houden. Deze maatregelen hebben effect. Op dit moment staan de grondwaterstanden in ons hele gebied iets boven gemiddeld.

Oppervlaktewater

In ons beheergebied staan de stuwen in wateraanvoergebied nog steeds op de meeste plekken tussen zomer- en winterpeil. In niet-wateraanvoergebied staan de stuwen op de meeste plekken op zomerpeil. We blijven ook tijdens het voorjaar en de zomer maatwerk leveren en we spelen in op de actuele situatie ter plaatse.

Rijn en IJssel

De waterstand op de Rijn en de IJssel is op dit moment normaal voor de tijd van het jaar. De komende dagen zal de waterstand licht toenemen.

We nemen deze informatie mee in onze update, omdat we voor een deel van ons gebied water inlaten uit de IJssel via het Twentekanaal. Wanneer de waterstand in de IJssel erg laag is, kan er met behulp van extra pompen toch water worden ingelaten. Dit heeft Rijkswaterstaat afgelopen zomer ook gedaan. Wanneer het water in de IJssel extreem laag mocht komen te staan, kan dat echter beperkingen geven voor de wateraanvoer naar ons beheersgebied.

Grondwater

Momenteel bevinden de meeste grondwaterstanden zich boven het gemiddelde, zowel in natuur- als landbouwgebied. Met de huidige weersverwachting zal de grondwaterstand de komende week naar verwachting stabiliseren. We starten het voorjaar met acceptabele grondwaterstanden. Bomen, planten en gewassen beginnen met groeien en zullen daardoor meer water gaan gebruiken. We blijven zo veel mogelijk neerslag vasthouden, vooral in het grondwatersysteem.

Neerslagtekort

Het neerslagtekort op weerstation Twenthe is momenteel 29 mm. Dat ligt nog boven de lijn van 5% droogste jaren en is zo goed als gelijk aan de waarde van 2018. Normaal voor de tijd van het jaar is er dan juist een overschot van ca. 215 mm. Dat maakt een verschil van 244 mm. Dat zijn bijna 25 emmers van 10 liter per vierkante meter.
Op weerstation Hoogeveen is er nu een neerslagoverschot van 138 mm. Toch is ook dat minder dan de gemiddelde waarde voor de tijd van het jaar van ca. 250 mm overschot. De exacte neerslaghoeveelheden zijn onzeker en kunnen lokaal sterk verschillen. De meetstations geven een beeld van de lokale omstandigheden.

In Nederland houden we 1 april aan als startdatum voor het droogteseizoen. Het KNMI begint op die datum met het berekenen van het neerslagtekort. Op 1 april begint het neerslagtekort in Twenthe en Hoogeveen daarom weer op nul.

Waterkwaliteit

De waterkwaliteit is op de meeste plekken in ons beheergebied goed. Het water is voldoende koud en kan daardoor meer zuurstof bevatten. Ziet u toch problemen in het oppervlaktewater, meld het ons! Dan kunnen wij kijken of er maatregelen genomen moeten worden.