Aan de slag met...water vasthouden


Veel grondeigenaren sparen water op hun eigen grond

We moeten met zijn allen het water juist langer gaan vasthouden in natte tijden en een voorraad aanleggen die we kunnen gebruiken in droge tijden. Dat kan bijvoorbeeld door water vast te houden in de bodem. Het waterschap en andere overheden doen dat met projecten in het groot. Maar iedereen kan op zijn eigen stukje grond een bijdrage leveren.

Word-een-waterbaas-blauw-Button

Wat kunt u doen als grondeigenaar?

Samenwerken

In Twente en Drenthe zijn er al aardig wat grondeigenaren die hun water vasthouden op en in hun eigen grond. Want water is niet zomaar vanzelfsprekend. We krijgen steeds vaker te maken met weersextremen. Bijvoorbeeld langere drogere periodes, waardoor water plots schaars wordt. De landbouw en natuur hebben de afgelopen jaren te lijden gehad onder de droogte. Niet alleen het waterschap, maar ook diverse grondeigenaren zijn daarom gestart met het nemen van maatregelen. Het waterschap is verantwoordelijk voor het waterpeil in 4000 kilometer beken en sloten. We maken daarbij veel gebruik van stuwen om het waterpeil te reguleren. Waar het kan proberen we water vast te houden, zodat het niet wegstroomt naar lagere delen in Nederland.

Meer dan 20.000 kilometer beken en sloten is echter niet van de overheid, maar in bezit van grondeigenaren. Zij beheren vaak de kleine watergangen, de slootjes en de kleinere beekjes. Maar juist daar kan het water het beste worden vastgehouden. Daarom stimuleert en helpt het waterschap grondeigenaren om zelf eenvoudige stuwtjes in hun sloten aan te brengen. Daarmee kunnen ze hun water in perioden van regenval zo lang mogelijk vasthouden, voor droge periodes.

Op zoek naar nieuwe balans tussen water afvoeren en water vasthouden

Steeds meer grondeigenaren houden water vast in hun sloten door daar kleine stuwtjes in te zetten. Daarmee houden ze het water vast tijdens natte periode, zodat het langzaam in de grond zakt en weer gebruikt kan worden tijdens droge tijden. Want in de winter valt er neerslag genoeg. Dat water moeten we dus niet langer afvoeren naar lagere gebieden in Nederland. Aan de andere kant moeten we het water wel snel genoeg af kunnen voeren als er heel veel regen valt en er wateroverlast dreigt.

Deze waterbaas ging u voor

Waterbaas Chiel

Medewerker Chiel Kamphuis van het waterschap laat in het filmpje een mooi voorbeeld en initiatief van water sparen zien bij maatschap Poppink in Reutum.

video: Tips voor grondeigenaren

Tips en inspiratie