Landbouw op Peil Vechtstromen Overijssel


Waterschap Vechtstromen wil samen met de agrarische sector werken aan een duurzame inrichting van het landelijke gebied. Biodiversiteit op het platteland wordt minder en de waterkwaliteit voldoet niet aan de Europese richtlijnen (Kaderrichtlijn water en Nitraatrichtlijn). Ook ligt er een opgave om het gebied klimaatbestendig (niet te nat en niet te droog) in te richten.

De agrarische sector heeft in 2015 de handschoen opgepakt met het Deltaplan Agrarisch waterbeheer (DAW (Deltaplan Agrarisch Waterbeheer)). Wij spelen daar in Overijssel op in door samen met LTO (land en tuinbouw organisatie)-Noord het onder de noemer Landbouw op Peil Vechtstromen vorm te geven.

Aanmeldingen LOP

Vanaf maart 2019  hebben zich veel ondernemers zich aangemeld voor LOP,  en zijn er al veel maatregelen getroffen. We zijn op het punt aangekomen dat het beschikbare budget gereserveerd is voor maatregelen.

Wachtlijst

U kunt zich aanmelden en wij hebben graag een adviesgesprek met u. Mocht dit tot een aanvraag komen, dan wordt u op een wachtlijst van Landbouw op Peil geplaatst. Indien er een reservering komt te vervallen, dan kunt u alsnog in aanmerking komen voor subsidie. Wij adviseren u dus om een aanvraag in te dienen.

Regeling LOP

LOP

Met de regeling LOP Vechtstromen Overijssel zijn vanaf nu diverse mogelijkheden voor vergoedingen.

Welke maatregelen

wasplaats

Voor welke maatregelen kunt u een bijdrage ontvangen?

Procedure

lop

Wij ondersteunen u graag met het doorlopen van de procedure en de aanvraag.

Geïnteresseerd?

stuw

Als u meer wilt weten over de mogelijkheden om deel te nemen stuur het formulier in.

Deltaplan Agrarisch Waterbeheer

logo_overzicht2

Het DAW (Deltaplan Agrarisch Waterbeheer), is een initiatief van LTO (land en tuinbouw organisatie) Nederland, op uitnodiging van de Rijksoverheid. Het doel is een bijdrage te leveren aan de wateropgaven in agrarische gebieden en het realiseren van een economisch sterke en duurzame landbouw.

Het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer wil de agrarische ondernemers faciliteren en de samenwerking met de waterschappen bevorderen. Onder andere door gebiedsprocessen te starten en het delen van kennis en praktijkervaring van andere agrariërs.

Vragen?

Landbouw op peil banner logo

Bij vragen of behoefte aan meer informatie, neem contact op met iemand van de organisatie van LOP Vechtstromen Overijssel.

U vindt via onderstaande link wie u waarvoor kunt benaderen.