Procedure van de regeling


Procedure

Waterschap Vechtstromen ondersteunt u graag met de aanvraag Dat doen we op de volgende manier:

  • inzichtelijk maken van de procedure en verschillende stappen (website);
  • uw eventuele vragen over de regeling beantwoorden (u kunt zich richten tot het Landbouw op Peil team).
  • bij u aan de keukentafel in gesprek gaan over uw mogelijkheden op het bedrijf of het gebied (keukentafelgesprek).
  • u ondersteunen bij het opstellen van de aanvraag (tijdens het keukentafelgesprek)
  • u ondersteunen in het vervolgtraject (door middel van 1 adviseur gedurende het gehele traject)

In onderstaand overzicht staan de verschillende stappen die doorlopen worden binnen deze regeling. Er is aangegeven wat wij van u verwachten, wat we samen kunnen doen en wat u van het waterschap kan verwachten .


Stappenplan

Stappenplan LOP downloaden (pdf, 396 kB)

Aanmelding

U meldt zich als geïnteresseerde voor bijdrage in een te nemen maatregel.(telefonisch of via website)

Wij beantwoorden tussentijds eventuele vragen van u.

Keukentafelgesprek

Samen voeren we een gesprek over mogelijke kansrijke maatregelen op uw bedrijf of in het gebied. We beschrijving de voorgenomen maatregel en noteren van verdere afspraken (voorlopige aanvraag).

Wij beantwoorden tussentijds eventuele vragen van u.

Aanvraag

U dient de aanvraag in met bijbehorende documenten (indien nodig een vergunning), foto’s enz.

Wij sturen u een ontvangst bevestiging en nemen u aanvraag in behandeling.

Toetsing aanvraag

Indien van toepassing, bespreken we samen eventuele voorwaarden voor uitvoering.

Indien volledig en akkoord: wij stellen een overeenkomst op, ondertekent in tweevoud en zendt in tweevoud aan u als agrariër toe.

Overeenkomst

Indien akkoord: tekent u de overeenkomst in tweevoud, en stuurt één exemplaar aan ons retour (als scan per e-mail).

Wij slaan de overeenkomst op en reserveren de noodzakelijke middelen (voor 1 jaar).

Wij houden de administratie bij van alle toegezegde bijdragen.

Uitvoering

U voert de afgesproken maatregel uit, conform de samenwerkingsovereenkomst.

Wij zullen eventuele vragen beantwoorden en kunnen de uitvoeringswerkzaamheden controleren.

Declaratie

Indien gereed: u bericht ons van de uitvoering en financiële afwerking. U stuurt de benodigde documenten op (factuur, betaalbewijs, foto ed).

Wij controleren de uitvoering en financiële afwerking aan de overeenkomst.

Uitbetaling bijdrage

U toets of de bijdrage conform afspraken is uitbetaald.

Indien niet akkoord: voeren wij overleg met u over herstelmogelijkheden;

Indien blijvend gaan wij niet akkoord: geen uitbetaling

Indien akkoord: wij betalen u uit.

Afronding

Wij verzoeken uw medewerking aan een evaluatie.

Wij doen een bericht van uitvoering en de afwerking wordt opgeslagen en dienen deze in ter verantwoording aan de provincie. Wij voeren een evaluatie uit.