Biodiversiteit goed voor het water

Gepubliceerd op 6 augustus 2019

Waterschap Vechtstromen heeft aandacht voor water, maar ook oog voor natuur. En dat gaat prima samen. Met het inzaaien van bloemen en een passend maaibeleid wordt bijvoorbeeld het vasthouden van water bevorderd. Door de biodiversiteit te vergroten verbetert bovendien de waterkwaliteit.

Tom Pikkemaat, specialist beheer en onderhoud bij Vechtstromen, legt het belang van biodiversiteit uit bij een bloemrijk ingezaaid retentiegebied (gebied om water vast te houden) in Hertme.

De Gammelkerbeek voerde het water in het verleden zo snel mogelijk af, maar nu meandert de beek door het landschap met veel bloemen langs de kant. "Vroeger hadden we hier vaak teveel water, nu is er meer berging, onder andere door de beek te laten kronkelen. In het voorjaar hebben we hier bloemrijk ingezaaid, dat komt de biodiversiteit ten goede. Er komen veel bijen en vlinders op af.”

Pikkemaat wijst op de weidebeekjuffers die boven de Gammelkerbeek dartelen. "Die waren jaren geleden bijna uitgestorven. Zo'n twintig jaar terug zaten ze alleen nog maar in de Dinkel. De beek was hier toen één strakke bak, maar nu we het weer natuurlijk hebben ingericht verbetert de biodiversiteit en daarmee ook de kwaliteit van het water. De weidebeekjuffer heeft zich kunnen herstellen.''

Door de jaren heen heeft ook het maaibeleid van het waterschap zich ontwikkeld, vertelt Pikkemaat iets verderop bij de Bornschebeek. Deze voert het water af van allerlei watergangen vanuit Enschede en Hengelo. "Vroeger maaiden we hier alles kaal, maar tegenwoordig doen we dat gedifferentieerd en gefaseerd. Gedifferentieerd houdt in dat er mooie plukjes groen blijven staan. Gefaseerd betekent dat er het ene jaar aan de ene kant van de oever wordt gemaaid en het andere jaar aan de andere. Van de maaiers wordt daarbij zorgvuldigheid en oplettendheid verwacht. "Oren en ogen open!'', zegt Pikkemaat.

“Het maaibeleid is nog steeds belangrijk voor het afvoeren van water bij wateroverlast”, stelt Pikkemaat. “Maar we zien dat er steeds vaker langere droge periodes zijn. Het is dan van groot belang voor natuur en landbouw om juist water vast te houden en waar mogelijk zelfs aan te voeren.” In totaal verzorgt Vechtstromen zo'n 3500 kilometer aan watergangen. De bloemrijke stroken die langs het water worden aangelegd zijn ook goed voor de bestrijding van de eikenprocessierups, zegt Pikkemaat. "De eikenprocessierups werd hier honderd jaar geleden al aangetroffen. Maar de rups heeft momenteel te weinig natuurlijke vijanden. Door bloemrijke stroken aan te leggen krijg je weer meer sluipwespen en koolmezen en die eten de rupsen.''

Ook bij de rioolzuivering in Ootmarsum is veel werk verzet om de biodiversiteit te verhogen. "Hier in natuurbelevingsgebied ‘Het Wiemsel’ komt alles samen'', zegt Pikkenmaat. "Het water dat van de zuivering komt is schoon gemaakt, maar daardoor ook een beetje dood. Door bloemen te zaaien, bijenkasten te plaatsen en een oeverzwaluw- en ijsvogelwand te plaatsen is de biodiversiteit verhoogd en dat zorgt weer voor een betere waterkwaliteit.. En natuurlijk een prachtige plek om de natuur te ervaren.”