Bouwen met Natuur


Bouwen met natuur in beekdalen

Bouwen met natuur, is het gebruik maken van natuurlijke processen in beken en omliggende oevers.

Niet langer vechten tegen water

Honderden jaren is er gevochten tegen het water. Stuwen, dijken en keringen zijn gebouwd om het water met tegen te houden.

Natuur, veiligheid en functionaliteit

Wij zijn bezig om met de natuur de beken en rivieren te herstellen in hun oude glorie zonder het oorspronkelijke doel te verliezen.

Leren door het te doen

BwN is een schoolvoorbeeld waar men leert door te doen. Het is van te voren niet altijd helder wat de uitkomst is als de natuur meer ruimte krijgt.

Lumbricus

Samen met partners doen wij een aanvraag bij het Uitvoeringsprogramma Bodem en Ondergrond voor een bijdrage aan het kennisprogramma Lumbricus. Programma Lumbricus helpt om de structuur van de bodem en het watersysteem beter op elkaar af te stemmen, zodat deze zijn toegerust voor klimaatverandering. Zo wordt er bijvoorbeeld geëxperimenteerd met slimme stuwen, waterwijzers voor landbouw en natuur, kringlooplandbouw, uitmijnen en maatregelen die de bodemstructuur verbeteren.