De beek ondieper maken


Als de afvoeren in beken heviger worden door veranderingen in hun stroomgebied, slijt hun bodem in zandgebieden uit. De beken worden bijna ongemerkt steeds dieper, en in droge zomers verdroogt hun omgeving dan.
Dat kun je oplossen door die beken weer wat ondieper te maken of te laten worden. Is de beek ondieper dan worden de grondwaterstanden in de directe omgeving hoger en kan de bodem kan daar meer water langer vast houden. En dat is weer gunstig voor de beek in droge perioden.

Het ondieper maken gebeurt door op bepaalde plekken zand in de beek te brengen. De stroming van het water neemt vervolgens op een natuurlijke manier dat zand mee naar plekken verder op (benedenstrooms). Zo wordt de hele beek of rivier ondieper, ook op plekken waar je met een machine niets eens bij zou kunnen. Naast zand wordt er ook wel eens grind in de beek gebracht. Dat is vooral voor trekvissen van belang, omdat ze op grindbedden kunnen paaien (het voortplantingsgedrag van vissen).