Bouwen met natuur in beekdalen


Bouwen met natuur, is het gebruik maken van natuurlijke processen in beken en omliggende oevers. BwN is een innovatief concept om te anticiperen op de uitdagingen van de toekomst zoals wateroverlast en verdroging.

Het is een andere manier van denken over het inrichten van landschap waarbij zoveel mogelijk gebruik gemaakt wordt van natuurlijk potentieel. Dus bouwen mét de natuur in plaats van bouwen tegen de natuur.

Bij BwN kun je denken aan het terugbrengen van kronkels in de rivier (meanderen), de rivier meer ruimte geven voor periodieke overstromingen, het verminderen van onderhoud en het aanbrengen van natuurlijke structuren (bijvoorbeeld dood hout). Deze maatregelen kunnen worden toegepast in zowel zout- als zoetwatergebied. Vechtstromen focust zich op het bouwen met natuur in beekdalen omdat binnen het werkgebied van Vechtstromen de hoge zandgronden, beken en kleine rivieren erg talkrijk zijn.