Leren door te doen


Bouwen met natuur is een schoolvoorbeeld waar men leert door te doen. Het is van te voren niet altijd helder wat de uitkomst is als de natuur meer ruimte krijgt.

Daarom is het van essentieel belang om op een accurate en effectieve manier hydrologische en ecologische effecten te monitoren. Zo kan er snel opgetreden worden als ongewenste ontwikkelingen zich voordoen. Doordat Bouwen met natuur maatregelen onvoorspelbaarder zijn dan de welbekende technische maatregelen, is het belangrijk om ruimte te laten voor veranderingen en te zorgen voor een flexibele instelling. Dit geldt niet alleen voor het waterschap, maar ook voor bedrijven en omwonenden. In het toepassen van Bouwen met natuur wordt er dan ook intensief samengewerkt met belanghebbende partijen.