Natuur, veiligheid en functionaliteit


Wij zijn momenteel druk bezig om in samenwerking met de natuur de beken en rivieren te herstellen in hun oude glorie zonder het oorspronkelijke doel te verliezen; we willen natuurlijk wel dat onze voeten droog blijven en dat het water de landbouwproductie ondersteunt in plaats van tegenwerkt.

Daarbij kijken we goed of de omgeving geschikt is voor de mate waarin er gebouwd kan worden met natuur; in natuur- en recreatiegebieden is er tenslotte meer ruimte voor natuurlijk gevormde waterlichamen dan in de stad of in de buurt van agrarisch gebied. Wij maken dus gebruik van deze natuurlijke processen binnen functioneel gebruik.

Maar zouden we juist niet meer controle moeten uitvoeren nu ons beheergebied steeds vaker te maken krijgt met de effecten van klimaatverandering, zoals droogte en wateroverlast? Controleren? Jazeker, maar het oude rechtlijnig systeem is waarschijnlijk niet in staat de toekomstige hevige regenval en lange droge perioden op te vangen. Om die reden moeten wij ervoor zorgen dat 1) het water de ruimte krijgt indien de hoeveelheid toeneemt, en 2) het water niet wegstroomt in tijden van droogte. We geven de natuur de ruimte, maar dat betekent niet dat wij ons toezicht volledig laten vallen; het is gecontroleerd loslaten.