Vislift


Het vispasseerbaar maken van waterlopen kan niet overal op natuurlijke wijze. Op die plekken kunnen we kiezen we voor technische oplossingen. Bijvoorbeeld door de Vislift. Dit is een innovatieve ronde constructie met aan de binnenkant een soort wenteltrap voor vissen en andere in het water levende organismen.

Een aantal waterschappen heeft al ervaring opgedaan met de vislift. De eerste Visliften in het gebied van Waterschap Vechtstromen komen in het het Loodiep. Het systeem is in meerdere opzichten uniek en innovatief:

  • Een Vislift wordt kant en klaar geleverd uit de fabriek en kan in 48 uur worden geplaatst. Ook neemt het weinig grond/ oppervlakte in gebruik. dit is vooral een voordeel op plekken waar het waterschap geen eigen grond heeft om vispasseerbaarheid te realiseren.
  • De Vislift lijkt effectief voor alle vissoorten. Dit kan op basis van real-time data uit de Vislift aangetoond worden. We krijgen hiermee 24/7 real-time data van vis én water.  De ingebouwde sensors registreren welke vissoorten passeren en hoeveel het er zijn. Ook worden de waterhoogte, stroomsnelheid, vervuiling en blokkades geregistreerd. Ecologen, water- en peilbeheerders krijgen hierdoor meer inzicht in ons watersysteem.
  • Automatische waterbeheersing is mogelijk. Verschillende vissoorten trekken in verschillende periodes onder verschillende omstandigheden van het ene naar het andere gebied. De stroomsnelheid is  daarbij belangrijkst. De Vislift beschikt over een techniek die de stroomsnelheid in de vispassage automatisch exact afstemt op de trekkende vissoort en het seizoen. Ook is het mogelijk de Vislift geheel te sluiten in hele droge perioden.
  • De Vislift is zelfreinigend: het toestel wordt periodiek schoongespoeld. De ingebouwde sensoren detecteren bovendien verstoppingen. Wanneer zelfreiniging onvoldoende is, wordt dit herkend en krijgt de gebiedsbeheerder digitaal een bericht.
  • De Vislift kan iedereen inzicht geven in real-time vismigratie. Passanten kunnen een QR-code scannen en meekijken met de camerabeelden onder water. Hierdoor dragen de visliften ook bij aan bewustwording en recreatie.