Tijdelijke vacatures / marktplaats

Gepubliceerd op 13 augustus 2014

Soms ontstaat er een behoefte aan tijdelijke externe inhuur om knelpunten in de formatie op te vangen, door fluctuatie in het werkaanbod of specifieke of specialistische kennis. Voor de invulling van deze tijdelijke inhuur maken wij gebruik van de diensten van externe partijen. Bij inhuurvragen t/m schaal 8 maken wij gebruik van raamcontractanten voor 3 percelen: Administratief, Groen en Technisch. Inhuurvragen vanaf schaal 9 worden via het Dynamisch Aankoop Systeem uitgevraagd.

Inhuurvragen t/m schaal 8

Administratief: Tempo Team

Tempo Team ondersteunt het waterschap bij de invulling van tijdelijke algemeen administratieve vacatures vanaf LBO t/m MBO+ niveau. Om in aanmerking te komen voor een tijdelijke functie kunt u zich als werkzoekende in laten schrijven bij Tempo Team.

Groen: ABEOS en Globen Personeel

ABEOS en Globen Personeel ondersteunen het waterschap bij de invulling van tijdelijke vacatures in de groene sector vanaf LBO t/m MBO+ niveau. Om in aanmerking te komen voor een tijdelijke functie kunt u zich als werkzoekende in laten schrijven bij ABEOS of Globen Personeel.

Technisch: Tect, Target en Erick

Tect, Target en Erick ondersteunen het waterschap bij de invulling van tijdelijke technische vacatures vanaf LBO t/m MBO+ niveau. Om in aanmerking te komen voor een tijdelijke functie kunt u zich als werkzoekende in laten schrijven bij Tect, Target of Erick.


Dynamisch Aankoopsysteem - Waterkracht

Draaistuw Peilbeheer 1[1]

Waterkracht heeft regelmatig behoefte aan externe inhuur van diverse expertise en capaciteit. Het betreffen doorgaans functies op HBO/WO niveau vanaf schaal 9 (CAO) en hoger. Voor de invulling van deze behoefte heeft Waterkracht gekozen om een Dynamisch Aankoopsysteem, verder te noemen DAS, in te stellen.

Met het DAS willen de waterschappen binnen Waterkracht op bepaalde momenten deskundigheid op een flexibele manier kunnen aantrekken en daarbij de aanbestedingsregels respecteren. Transparantie en mededinging bij de inhuur van externe partijen zijn daarbij speerpunten.

Waterkracht nodigt geïnteresseerde partijen uit (zowel ondernemingen, als ZZP'ers) om zich te registreren en aan te melden voor de volgende vakgebieden binnen dit DAS:

  • Bedrijfskundig / Personeel & Organisatie
  • Communicatie
  • Facilitair
  • Financieel
  • ICT / Documentaire Informatievoorziening
  • Inkoop
  • Ruimtelijke ordening / Natuur / Milieu
  • Technisch
  • Management

Registratie is gratis en geeft toegang tot alle aanbestedingen die via dit aanbestedingsplatform worden uitgevoerd. Als uw onderneming nog niet is geregistreerd, dient u deze eenmalig te registreren via: https://platform.negometrix.com/Registration.aspx.

Bent u al geregistreerd op het aanbestedingsplatform Negometrix dan kunt u zich direct aanmelden voor het DAS van Waterkracht via: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=56097